Centrum investic, rozvoje a inovací 

Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji.
Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti. A v neposlední řadě rovněž poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím.

 

vedení organizace

Poslání

Podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou rukou jeho organizacím při naplňování jejich cílů.  
 

Vize

Být stabilní organizací, citlivou k potřebám regionu, odpovědnou svým partnerům a otevřenou novým podnětům.
 

Principy

  • Jednoduchost
  • Férovost
  • Digitalizace
  • Disciplinovanost
 
Aktuálně
Archiv aktualit