Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O RSK KHKKontakty sekretariátu
CIRI > Naše služby > Energetika > Energetický management - ISO 50001 > Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Základními pilíři fungujícího systému energetického managementu jsou lidé, systémy a technologie. Projekt Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji je zaměřen na další rozvoj zavedeného a certifikovaného systému.

Cílem projektu je rozvoj stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019), odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu (dále také „EnMS“) a odpovědných osob v organizacích, zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a neustálé zlepšování (snižování) spotřeb energií.

Klíčové aktivity projektu rozvoje stávajícího systému jsou následující:

  1. Systém evidence spotřeb – vznikne nový evidenční systém, který bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické hospodárnosti jednotlivých budov pomocí koeficientu energetické hospodárnosti EnPI v závislosti na zvolených energetických faktorech.Systém bude současně nástrojem k vyhodnocení energetického managementu zvoleného období (1 rok) a k nastavení cílů na nové období. Součástí systému evidence spotřeb bude kalendář revizí se základním přehledem zákonem daných lhůt pro provádění kontrol a revizí na zařízeních, která mají souvislost s energiemi.
  2.  Dálkové odečty spotřeb energií – bude k dispozici efektivní nástroj pro on-line sledování spotřeb, zvýší se kvalita dat spotřeb energií a usnadní se jejich analýza, protože umožní podrobně zkoumat spotřebu a současně shromažďovat data z odečtů. Dálkový odečet bude zaveden pro tyto druhy energie – elektřina, plyn, voda a teplo. Jedná se o více než tisíc měřidel.
  3. Vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu – pro zajištění průběžného vzdělávání všech členů týmu EnMS bude vytvořen nástroj, který usnadní splnění povinnosti dle ISO 50001, kterou je minimálně jednou ročně proškolit všechny členy týmu EnMS, což je v případě Královéhradeckého kraje přes dvě stě osob. Systému bude mít edukační a testovou část, dále bude nabízet členům týmu různé vzdělávací školení nebo účast na oborových seminářích či veletrzích.
  4.  Desatero energetického manažera – nad rámec povinných dokumentů bude zpracován manuál základních informací o systému EnMS pro rychlou orientaci v povinnostech energetického manažera organizace.

Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení