Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Realizujeme > Investiční projekty > Sociální oblast
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Sociální oblast

Připravované dotační projekty v sociální oblasti cílí do infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb v regionu a deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Projektové záměry jsou v souladu a vychází z cíle Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v oblasti služeb pro osoby s postižením: priorita 2, cíl 2.1: Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé osoby s postižením umožňujících život v běžné komunitě a Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Snahou je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociálnímu začleňování osob s postižením vybudováním zázemí pro poskytování pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru. S náležitou podporou pak mohou tito lidé žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky.

V programovacím období 2007 - 2013 byla transformace zařízení (stavební projekty) součástí podpory z Integrovaného operačního programu. Bylo schváleno 22 transformačních plánů a 41 projektů deinstitucionalizace ve výši cca 1 mld. Kč (celá ČR). Strategické dokumenty dokládají potřebu další deinstitucionalizace.

V programovacím období 2014 – 2020 jsou investiční projekty podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast intervence 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, kde je možné realizovat aktivity spojené s nákupem pozemků a následnou výstavbou rodinného domu či přímo nákup rodinného domu s jeho následnou rekonstrukcí a vybavením.

Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení