Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Výzkum, vývoj a inovace > Realizujeme > Smart Akcelerátor
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I

Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.
 Název projektu:

Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I

 Registrační číslo projektu:  CZ.02.01.02/00/22_009/0003506
Doba realizace:  1.1.2023 - 31.12.2026
 Žadatel:  Královéhradecký kraj
 Partner projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
 Rozpočet projektu:   57 670 311,27 Kč

Stručné informace o projektu:

Projekt kontinuálně navazuje na realizované projekty Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I (SA KHK I) a Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II (SA KHK II). Projekt je, stejně jako předchozí realizované projekty, zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie "Královéhradecký kraj – konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi", a to na bázi řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí. Prostřednictvím provázaných projektových aktivit bude krajský výzkumný a inovační systém komplexně rozvíjen a propagován na základě partnerství klíčových hráčů výzkumu, aplikační sféry, vzdělávacích institucí a veřejného sektoru. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je na základě znalostí inovačního prostředí regionu dále reagovat na aktuální podněty klíčových stakeholderů a realizovat aktivity k propojení krajských subjektů, které jsou místem působení cílových skupin a působí v oblasti vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací. Tyto subjekty navíc přímo i nepřímo přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a je tak vhodné řešit aktivně jejich identifikované potřeby z pozice Královéhradeckého kraje, např. odbouráváním bariér, které umožní cílové skupině věnovat více času činnostem, které vedou ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu, a to s nižším administrativním, legislativním i jiným zatížením. Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I bude reagovat na společenské mise RIS3 skrze konkrétní nástroje typu vzdělávání a konkrétní finanční nástroje na krajské úrovni.

Aspekty přispívající k dosažení výše zmíněného cíle

  • Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích.
  • Výzkumná sféra je klíčovým partnerem pro aplikační sféru Královéhradeckého kraje a výzkumné organizace poskytují klíčové vstupy pro inovační aktivity subjektů v Královéhradeckém kraji. V Královéhradeckém kraji se daří navazovat nové mezioborové spolupráce výzkumných organizací a firem, což je důležitým faktorem při identifikaci nových možností rozvoje v identifikovaných RIS3 doménách v regionu.
  • Na základě mapování a provedených analýz jsou průběžně identifikovány problémy a potřeby aplikační sféry v oblasti lidských zdrojů, k jejichž řešení přispívá vzdělávací sféra v Královéhradeckém kraji, která je založená mimo jiné na podpoře talentovaných jedinců, podpoře spolupráce škol a firem a realizaci kariérového poradenství. Díky propagaci brandu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací
    umíme talentované jedince v regionu nejen udržet, ale také je do něj přilákat.
  • Realizace EDP procesu je kontinuálně zajišťována prostřednictvím formálně ustanovených krajských RIS3 struktur a výsledky získané v rámci tohoto procesu jsou přenášeny do politik Královéhradeckého kraje.
Kontaktní osoby
RIS3 manager
Ing. Daniela Antropiusová
místnost:RADNICE a. s., Velké náměstí 1/3mobil:+420 720 026 499
e-mail:antropiusova@cirihk.cz
EU+MŠMT Barevné
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení