Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Konkurenceschopný kraj > Dotační management a projekty > Neinvestiční projekty > Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Projekt podpoří v období 1.1.2015 - 30.9.2015 celkem 52 sociálních služeb.Podporované služby byly vybrány na základě potřeby přizpůsobit síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
- inovativním trendům v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením,
- fungování sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež s ohledem na potřeby probíhající reformy systému péče o ohrožené děti,
- posílení sociální práce v sociálních službách pro osoby bez přístřeší,
- migračním změnám ve vyloučených lokalitách.
Výše rozpočtu: 80 295 576 Kč
Projekt zajišťuje a podporuje:
 • samostatné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové
 • azylové bydlení pro osoby bez přístřeší ve Dvoře Králové nad Labem a v Hradci Králové
 • azylové bydlení pro matky s dětmi v Hradci Králové, v Náchodě, v Jičíně a v Trutnově
 • dům na půl cesty v Náchodě
 • intervenční centrum v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj
 • nízkoprahové denní centrum v Hradci Králové 
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Novém Bydžově, ve Dvoře Králové nad Labem, v Novém Městě nad Metují, v Hradci Králové, v Jičíně, v Trutnově a v Rychnově nad Kněžnou
 • sociálně terapeutické dílny v Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové pro Královéhradecký kraj v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny
 • sociálně aktivizační služby v Hradci Králové, Jaroměři, Novém Bydžově, v Broumově, v Jičíně, v Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem v oblasti komunitní práce
 • sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením ve Dvoře Králové nad Labem a ve Rychnově nad Kněžnou
 • sociální rehabilitace pro nácvik pracovních dovedností a bydlení v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, v Jičíně, v Novém Městě nad Metují, v Náchodě a v Nové Pace
 • terénní sociální rehabilitaci v Hradci Králové, v Náchodě, v Trutnově, v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou
 • sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší v Hradci Králové a ve Dvoře Králové nad Labem
 • sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením v Hradci Králové
Nadcházející události
1. 7. 2022
Soutěž Buďte inspirací 2022
Detail události
31. 8. 2022
Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Detail události
20. 9. 2022
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
20. 9. 2022
FUTURE MOBILITY 2022
Detail události
14. 10. 2022
Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Detail události
3. 11. 2022
5. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení