Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Rozvoj obcí a regionů > Reference
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Reference

Integrované plány území
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014 - 2020
Strategie CLLD pro MAS Hradecký venkov 2014 - 2020
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 2014 - 2020
Strategický plán rozvoje Mikoregionu Třebechovicko
Strategie rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda 
Strategický plán rozvoje mikroregionu Nechanicko
Strategický plán rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Strategie rozvoje geoturistiky v CHKO Broumovsko 
Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov
Rozvojové dokumenty obcí
Strategický plán rozvoje města Opočna
Strategický plán obce Malá Úpa
Rozvojový plán obce Sovětice
Rozvojový plán obce Hněvčeves
Rozvojový plán obce Všestary
Rozvojový plán obce Ledce
Rozvojový plán obce Benátky
Rozvojový plán obce Světí
Rozvojový plán obce Jeníkovice
Rozvojové směry obce Jílovice
Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou
Komunitní rozvojový plán pro obce s českou menšinou v Srbsku
Koncepce, monitoring a evaluace
Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 2014 - 2020
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2016
Strategie integrované spolupráce česko-polského přihraničí
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Monitoring Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013
Evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010
Analýza absorpční kapacity ROP v problémových částech regionu NUTS II SV 
Analýzy a studie 
Analýza současné nabídky a poptávky sportovišť v Hradci Králové
Studie rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou
Analýza potřeb a rozvojové směry obcí Solnice a Kvasiny v návaznosti na rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
Integrovaná studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji
Studie pro potřeby vymezení návrhu specifických a rozvojových oblastí a os v ZÚR KHK
Předběžná studie proveditelnosti na využití objektu Vrbenského kasáren
Investiční příležitosti v KHK: databáze brownfields a rozvojových ploch
Ekonomická studie - Revitalizace území "Slunná loučka"
Databáze naučných stezek v Královéhradeckém kraji
Sociodemografická analýza města Hradec Králové
Problémová analýza potřeb KHK ve vazbě na programové období EU 2014 - 2020
Analýza potencionálních potřeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky
Konferenční a publikační činnost
Dotační možnosti pro obce ze zdrojů EU, ČR KHK - regionální workshopy
Čerpání evropských dotací ze strukturálních fondů na projekty KHK 2007-2013
Příležitosti pro region 2014 - 2020 - konference o regionální politice
Chytrý region - celokrajská konference o smart řešeních pro obce a města
Evropské fondy 2014 - 2020 - průvodce operačními programy
Příležitosti pro region 2014 - 2020 - publikace a CD pro obce
Královéhradecký kraj v mapách – výstava ve spolupráci s Českým statistickým úřadem
Sociální deprivace v městském prostředí – výstava ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení