Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Výzkum, vývoj a inovace > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika
Podstránky:
Reference

Podpora a rozvoj inovací, vědy a výzkumu

Zajišťujeme systémové řešení rozvoje inovací a podpory výzkumu v Královéhradeckém kraji. Poskytujeme firmám, školám a výzkumným organizacím podporu v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Všechny subjekty působící na tomto poli monitorujeme, podporujeme vzděláváním a vzájemným propojováním. Spolupracujeme s národními i mezinárodními subjekty, pro které je pokrok na prvním místě. 

 Cíle

 • Posílit inovační potenciál kraje
 • Připravit region na budoucí výzvy
 • Jedno místo, věnující se podpoře vědy, výzkumu a inovacím
 
 PIK VaI
 
 
 
Oddělení inovací se soustředí na podporu vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I poskytuje pomoc a oporu firmám, školám a výzkumným organizacím prostřednictvím konzultací, analýz, propagace a tematických setkání. Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů pod vedením Ing. Daniely Antropiusové pomáhá rozvoji konkurenceschopných oborů v našem regionu.
 
 • Aplikujeme principy chytré specializace (RIS3) v regionu
 • Zpracováváme strategické a koncepční dokumenty
 • Propojujeme vzdělávací, výzkumnou a firemní sféru
 • Pořádáme tematická setkání
 • Mapujeme výzkumné a podnikatelské prostředí regionu
 • Propagujeme výsledky výzkumu a inovací
 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci
 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Nabízíme konzultaci šitou na míru Vaší organizaci nebo firmě
 • Připravujeme dotační tituly pro inovativní a zajímavé projekty
 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice
 • Poskytujeme informace a podporu zahraničním studentům a výzkumníkům  (Welcome Office)
 • Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči realizujeme aktivity pro odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce a vznik nových pracovních příležitostí
 

Kontakty - Oddělení inovací

 
 
Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Aktuálně - Výzkum, inovace, podnikání
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení