Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Výzkum, vývoj a inovace > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika
Podstránky:
Reference

Podpora a rozvoj inovací, vědy a výzkumu

Zajišťujeme systémové řešení rozvoje inovací a podpory výzkumu v Královéhradeckém kraji. Poskytujeme firmám, školám a výzkumným organizacím podporu v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Všechny subjekty působící na tomto poli monitorujeme, podporujeme vzděláváním a vzájemným propojováním. Spolupracujeme s národními i mezinárodními subjekty, pro které je pokrok na prvním místě. 

 Cíle

 • Posílit inovační potenciál kraje
 • Připravit region na budoucí výzvy
 • Jedno místo, věnující se podpoře vědy, výzkumu a inovacím
 
 PIK VaI
 
 
 
Oddělení inovací se soustředí na podporu vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I poskytuje pomoc a oporu firmám, školám a výzkumným organizacím prostřednictvím konzultací, analýz, propagace a tematických setkání. Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů pod vedením Ing. Daniely Antropiusové pomáhá rozvoji konkurenceschopných oborů v našem regionu.
 
 • Aplikujeme principy chytré specializace (RIS3) v regionu
 • Zpracováváme strategické a koncepční dokumenty
 • Propojujeme vzdělávací, výzkumnou a firemní sféru
 • Pořádáme tematická setkání
 • Mapujeme výzkumné a podnikatelské prostředí regionu
 • Propagujeme výsledky výzkumu a inovací
 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci
 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Nabízíme konzultaci šitou na míru Vaší organizaci nebo firmě
 • Připravujeme dotační tituly pro inovativní a zajímavé projekty
 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice
 • Poskytujeme informace a podporu zahraničním studentům a výzkumníkům  (Welcome Office)
 • Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči realizujeme aktivity pro odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce a vznik nových pracovních příležitostí
 

Kontakty - Oddělení inovací

 
 
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně - Výzkum, inovace, podnikání
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení