Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Centrální nákupy a veřejné zakázky > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Veřejné zakázky a centrální nákup pro Královéhradecký kraj a jeho organizace

Realizujeme centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace či obchodní společnosti, tedy přibližně pro 140 organizací na celém území kraje. Jedná se o střední školy a školská zařízení, speciální školy a školky, domovy důchodců a ústavy sociální péče, kulturní a zdravotnická zařízení, ZOO i správu a údržbu silnic. Sjednocení a centralizace nákupů určitých komodit je jednou z možností jak snížit náklady na pořízení materiálu a služeb. 
 
Kromě centrálních nákupů se věnujeme i poskytování podpory krajským organizacím v oblasti veřejných zakázek a administraci profilů zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz. V rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavatelem zadávací dokumentaci a administrujeme veřejné zakázky.

CílePIK CNaVZ

  • Využití elektronizace a moderních přístupů v procesu zadávání veřejných zakázek
  • Realizace úspor při zadávání veřejných zakázek
  • Transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek
  • Vysoká kvalita a odbornost při zadávání veřejných zakázek 
 
Mgr. Pavel Voženílek 
Oddělení veřejných zakázek 
Tým Mgr. Pavla Voženílka shromažďuje podklady a požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem. Dále realizuje zadávací řízení a v neposlední řadě poskytuje odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů. Je správcem elektronického nástroje E-ZAK, který obsahuje profily zadavatele všech organizací Královéhradeckého kraje. Provádí administraci veřejných zakázek.
 
  • Organizování, poskytování poradenství, administrace zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek
  • Zajišťování centrálních nákupů pro KHK, příspěvkové organizace a obchodní společnosti
  • Správa elektronického nástroje EZAK
  • Poskytování poradenství v oblasti ochrany osobních údajů – poskytování služeb GDPR
  • Poskytování poradenství v oblasti právní, zveřejňování v registru smluv, atd.
 

Kontakty - Oddělení veřejných zakázek

 
Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení