Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Centrální nákupy a veřejné zakázky > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Veřejné zakázky a centrální nákup pro Královéhradecký kraj a jeho organizace

Realizujeme centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace či obchodní společnosti, tedy přibližně pro 140 organizací na celém území kraje. Jedná se o střední školy a školská zařízení, speciální školy a školky, domovy důchodců a ústavy sociální péče, kulturní a zdravotnická zařízení, ZOO i správu a údržbu silnic. Sjednocení a centralizace nákupů určitých komodit je jednou z možností jak snížit náklady na pořízení materiálu a služeb. 
 
Kromě centrálních nákupů se věnujeme i poskytování podpory krajským organizacím v oblasti veřejných zakázek a administraci profilů zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz. V rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavatelem zadávací dokumentaci a administrujeme veřejné zakázky.

CílePIK CNaVZ

  • Využití elektronizace a moderních přístupů v procesu zadávání veřejných zakázek
  • Realizace úspor při zadávání veřejných zakázek
  • Transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek
  • Vysoká kvalita a odbornost při zadávání veřejných zakázek 
 
Mgr. Pavel Voženílek 
Oddělení veřejných zakázek 
Tým Mgr. Pavla Voženílka shromažďuje podklady a požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem. Dále realizuje zadávací řízení a v neposlední řadě poskytuje odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů. Je správcem elektronického nástroje E-ZAK, který obsahuje profily zadavatele všech organizací Královéhradeckého kraje. Provádí administraci veřejných zakázek.
 
  • Organizování, poskytování poradenství, administrace zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek
  • Zajišťování centrálních nákupů pro KHK, příspěvkové organizace a obchodní společnosti
  • Správa elektronického nástroje EZAK
  • Poskytování poradenství v oblasti ochrany osobních údajů – poskytování služeb GDPR
  • Poskytování poradenství v oblasti právní, zveřejňování v registru smluv, atd.
 

Kontakty - Oddělení veřejných zakázek

 
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení