Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
Domovská stránka > Naše služby > Centrální nákupy a veřejné zakázky > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Výzkum, vývoj a inovace Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Poskytujeme podpůrné služby v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu

Našim cílem je realizovat centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace či založené obchodní společnosti, tedy přibližně pro 140 organizací na celém území kraje. Jedná se o střední školy a školská zařízení, speciální školy a školky, domovy důchodců a ústavy sociální péče, kulturní a zdravotnická zařízení, ZOO i správu a údržbu silnic. Sjednocení a centralizace nákupů určitých komodit je jednou z možností jak snížit náklady na pořízení materiálu a služeb. 
 
Kromě centrálních nákupů se věnujeme i poskytování podpory krajským organizacím v oblasti veřejných zakázek a administraci profilů zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz. V rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavatelem zadávací dokumentaci a administrujeme veřejné zakázky včetně korespondence, přijímání nabídek uchazečů, organizujeme jednání komisí pro otvírání obálek, hodnocení výběrového řízení, obeslání uchazečů a přípravu smluvní dokumentace.

Cíle

 • Využití elektronizace a moderních přístupů v procesu zadávání veřejných zakázek
 • Realizace úspor při zadávání veřejných zakázek
 • Transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek
 • Vysoká kvalita a odbornost při zadávání veřejných zakázek 

Hlavní činnost

 • Provádení auditů nákupů, tj. provádění analýzy nákladů a odběratelských smluv krajského úřadu a příspěvkových organizací s cílem nalezení příležitosti pro snížení nákladů
 • Analýza a průzkum relevantních trhů
 • Shromažďování podkladů a požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem nebo zastupujícím zadavatelem
 • Realizace zadávacích řízení
 • Správa seznamu nakupovaných položek, zejména přehledy:  
  • skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek 
  • dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek
  • smluv na uzavřené veřejné zakázky
 • Měření a hodnocení dosažených úspor a očekávané kvality dodávek
 • Odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů
 • Administrace elektronického nástroje pro řízení veřejných zakázek - profil zadavatele všech organizací Královéhradeckého kraje EZAK 
Nadcházející události
Žádná akce v kalendáři není...
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.