Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Realizujeme > Konzultační místa > Poradenské místo OP Životní prostředí
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Poradenské místo Operačního programu Životní prostředí

Poradenství v oblasti dotací do životního prostředí

CIRI navazuje na konzultační činnost poskytovanou v rámci celorepublikové sítě Regionálních poradenských a informačních míst Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) založením Poradenského místa Operačního programu Životní prostředí.

Poradenské místo nabízí podporu při rozvoji projektových záměrů v jednotlivých prioritních osách Operačního programu Životní prostředí, a to zejména těmito aktivitami:

 • iniciace projektových záměrů,
 • odborný doprovod při rozvoji záměrů do realizovatelných projektů,
 • finančně-technické poradenství pro žadatele,
 • spolupráce při přípravě žádosti o dotaci.

Pro projekty, které získají podporu, poradenské místo nabízí:

 • organizaci veřejných zakázek,
 • administraci projektu v elektronickém systému Benefill,
 • monitoring dotačních podmínek, implementaci změn do projektu,
 • dohled nad souladem projektu s podmínkami OPŽP,
 • zajištění publicity projektu,
 • zpracování žádostí o platbu,
 • závěrečné vyhodnocení akce.

Výše uvedené služby jsou nabízeny pro všechny prioritní osy OPŽP:

 • Prioritní osa 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 • Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • Prioritní osa 5. Energetické úspory.
Ing. Lenka Bacovská
místnost:N2.13mobil:+420 724 049 639
e-mail:bacovska@cirihk.cztelefon:+420 495 817 813
Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení