Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Realizujeme > Neinvestiční projekty > Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost plus, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000198. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 9 984 995,75 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025. Cílem projektu je nastavit procesy na úrovni kraje a obcí a způsob poskytování služeb tak, aby byla sociální práce na obcích a podpora v sociálních službách a zdravotních službách poskytována cíleně a efektivně, přispívala k sociálnímu začleňování, podpoře života v komunitě a snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.

Centrum investic, rozvoje a inovací zajišťuje nejen administraci a řízení projektu, ale podílí se také na realizaci vybraných aktivit projektu.

Klíčové aktivity a jejich cíle:

1. Podpora destigmatizace osob s duševním onemocněním

 • seznámit cílové skupiny s dostupnými a používanými metodikami sběru dat o potřebách osob s duševním onemocněním
 • podpořit rozvoj primární prevence a destigmatizaci osob s duševním onemocněním
 • podpořit odhalení míry nebezpečnosti rizikového chování

2. Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením a duševním onemocněním

 • podpořit zvyšování kvality vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením, duševním onemocněním a realizaci probíhajících procesů deinstitucionalizace, transformace a rozvoje vybraných sociálních služeb pro osoby s postižením
 • zvýšit kvalitu poskytované péče v pobytových zařízeních pro seniory v návaznosti na atributy kvality a personální standardy služby

3. Podpora rozvoje sociální práce na obcích

 • zvýšit kvalitu a dostupnost sociální práce v Královéhradeckém kraji s důrazem na posílení role sociálního pracovníka a zkvalitnit výkon sociální práce na obcích
 • zefektivnit výkon činností sociální práce systematickou spoluprací a koordinovaným přístupem

4. Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje

 • nabídnout veřejným opatrovníkům obcí podporu a vzdělávání jako důležitý nástroj pro eliminaci stresu a zvýšení odborné kvality výkonu veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto materiály:

 • Sborník zásadních principů case managementu, zjišťování potřeb a principů zotavení
 • Program primární prevence v oblasti duševního zdraví
 • Metodika práce s programem primární prevence zaměřeným na oblast duševního zdraví pro další aplikování ve školství
 • Metodika Jak odhalit míry nebezpečnosti rizikového chování
 • Materiál pro opatrovníky z řad soukromých osob
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení