Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Konkurenceschopný kraj > Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika
Podstránky:
Centrum průmyslových zón Vybrané reference v oblasti regionálního rozvoje Podpora sociálního podnikání Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti Pakt zam 01 06 2016představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Dohoda o partnerství

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity: celkem sedm signatářů dne 24.6.2016 podepsalo dohodu o partnerství:
  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika - Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací
Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Pakt zaměstnanosti v praxi

Zaměstnaný absolvent

Jednou z prvních aktivit Paktu zaměstnanosti KHK je realizace projektu „Zaměstnaný absolvent“, který své aktivity zaměřuje na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. Studentům bezprostředně po absolutoriu budou nabídnuty odborné praxe/stáže ve firmách, které podpoří získání jejich prvních pracovních zkušeností. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit projektu budou také informační akce pro studenty z cílové skupiny, vzdělávání a poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce.

Projekt se uchází o financování z Operačního programu Zaměstnanost. V září 2016 byla podána žádost o spolufinancování a nyní probíhá proces hodnocení.

Observatoř trhu práce - KOMPAS

Projekt je připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jeho hlavním cílem je vytvořit funkční predikační systém potřeb trhu práce a to jak na národní, tak na regionální úrovni a také rozšířit odborné pracoviště pro monitorování a predikci trhu práce na MPSV.

Aktivity signatářů

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016 

Celokrajská roadshow zaměřená na prezentaci středních škol a zaměstnavatelů, jejímž cílem je zjednodušení výběru středních škol, motivace žáků, informace pro rodiče. Součástí celokrajské akce je i Veletrh pracovních příležitostí, soutěž talent pro firmy T-profi a ocenění nejlépe spolupracujících firem a středních škol Firma škole, škola firmě. Roadshow bude probíhat v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně a, samozřejmě i, v Hradci Králové.

Akci organizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partnerem je Úřad práce ČR. Podrobný harmonogram a program na www.vybirampraci.cz.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Hanušová
e-mail: hanusova@cirihk.cz
tel.: 495 817 840
mobil: 775 553 929

Více o Paktu zaměstnanosti zde.

Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení