Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Mapa stránek
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz

Mapa stránek

CIRI
Kalendář
O RSK KHK
Příprava KHK na programové období 2014 - 2020
Kontakty sekretariátu
Po přihlášení
Mapa stránek
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Podmínky používání stránek
Webový portál Chytrý region
Naše služby
Projektový management
Projekty
Realizujeme
Investiční projekty
Dopravní infrastruktura
Školství
Sociální oblast
Zdravotnictví
Životní prostředí
Informační technologie
Neinvestiční projekty
Do praxe bez bariér
Rozvoj regionálního partnerství II.
Rozvoj dostupnosti a kvality soc. služeb VI
Rozvoj dostupnosti a kvality soc. služeb VII
Služby sociální prevence v KHK V
Služby sociální prevence v KHK VI
Komunitní sl. pro osoby se zdrav. postižením v KHK
Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví
Rozvoj syst. hospodaření s energií v KHK
Dotační tituly
Integrovaný regionální OP
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
OP Životní prostředí
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
Prioritní osa 5
OP Doprava
OP Zaměstnanost
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopn.
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
Reference
Rozvoj obcí a regionů
Realizujeme
Regionální stálá konference KHK
Akce a aktuality
Starší aktuality RSK KHK
Souhrnný archiv do roku 2016
Dokumenty a jednání
Zasedání Regionální stálé konference
Pracovní skupiny RSK
Chytrý region
Cestovní ruch
Doprava
Kultura
Obce a města + Venkov
Sociální oblast
VVI a podnikání
Vzdělávání
Zaměstnanost
Zdraví a bezpečnost
Životní prostředí a zemědělství
Archiv dokumentů k pracovním skupinám RSK do roku 2016
Regionální akční plán
Absorpční kapacita KHK
Konference a semináře
Setkání v regionech
Dotační možnosti
Dotační rozcestník pro obce
Dotace Evropské unie
Národní dotace
Krajské dotace
Publikace Evropské fondy 2014 - 2020
Územní dimenze
Územní dimenze v operačních programech
Územní dimenze v Královéhradeckém kraji
Integrované nástroje
ITI Hradec Králové - Pardubice
Komunitně vedený místní rozvoj MAS v KHK
Akční plány vzdělávání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Pakt zaměstnanosti
Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK
Výkonná rada Paktu zaměstnanosti KHK
Chytrý region KHK
Workshop Smart řešení v dopravě
Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou
Workshop Chytrá řešení v odpadech
Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu
Konference - Příležitosti pro obce a města
Strategické plánování kraje
Centrum pro obce a venkov
Setkání v regionech
Setkání v regionech 2019
Setkání v regionech 2018
Setkání v regionech 2017
Setkání v regionech 2016
Setkání v regionech 2015
Setkání v regionech 2014
Konference a semináře
Konference 2019
Konference 2018
Konference 2017
Konference 2016
Konference 2015
Konference 2014
Seminář - Veřejné zakázky
Královéhradecký kraj v mapách
Regionem za projektem
Čerpání dotací EU v období 2014 - 2020
Čerpání dotací EU v období 2007 - 2013
Evropské dotace na projekty KHK 2007 - 2013
Reference
Průmyslové zóny
Realizujeme
Modernizace Rychnovské nemocnice
Strategická průmyslová zóna Solnice - Kvasiny
Reference
zony
Výzkum, vývoj a inovace
inovace
Realizujeme
Proinovace.cz
Smart Akcelerátor
Regionální inovační strategie
RegioTex
Konzultační místo pro konkurenceschopnost
Komplexní studie progresivních odvětví
Reference
Centrální nákupy a veřejné zakázky
Přihlášení
Realizujeme
Pro organizace
Kopie - Energetika
EKIM
Ze světa energetiky
EPC
Územní energetická koncepce KHK
EnMS – ISO 50001
Informační zdroje
Energetika
Konference ENERGETIKA 2023
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. František Humhal
Ing. Radim Černý
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.
Ing. Jaroslav Čížek
Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Ing. Bořek Dvořáček
Lukáš Kovanda, Ph.D.
Konference ENERGETIKA 2022
EPC
KONCEPT - EPC
Koncept- Energetický management - ISO 50001
Územní energetická koncepce KHK
Prohlášení
Požadavky a podmínky
Přijatá opatření
KONCEPT - Územní energetická koncepce KHK
Energetický management - ISO 50001
Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji
Konkurenceschopný kraj
Dotační management a projekty
Investiční projekty
Školství
Sociální oblast
Zdravotnictví
Cestovní ruch
Průmyslové zóny
Životní prostředí
Informační technologie
Výzkum a vývoj pro inovace
Dopravní infrastruktura
II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem
II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov
II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves
II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova
II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa
II/303 Jetřichov – Broumov
II/285 Nahořany
Neinvestiční projekty
Rozvoj regionálního partnerství II
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III
Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II
Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II
Mezinárodní projekty
Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)
Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí - základní informace
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí - závěrečná konference
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí
Centrum průmyslových zón
Vybrané reference v oblasti regionálního rozvoje
Podpora sociálního podnikání
Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
Aktivity, principy, cíle
Obce a regiony 2014+, RSK
Aktuality
Regionální stálá konference KHK
Setkání v regionech 2016
Zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
Pracovní skupiny RSK
Absorpční kapacita KHK
Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
Čerpání evropských dotací na projekty Královéhradeckého kraje v období 2007 — 2013
Operační programy a dotační možnosti
Dotace EU
Dotace ČR
Příležitosti pro region 2014 - 2020
Evropské fondy 2014 - 2020
Dotace KHK
Územní dimenze 2014 - 2020
Územní dimenze v OP
Územní dimenze v KHK
Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
Akční plány vzdělávání KAP a MAP
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Výzkum, vývoj a inovace
Realizace RIS Královéhradeckého kraje
Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
Veletrh komunitárních programů
Prezentace
Registrace provedena úspěšně. Děkujeme.
RIS3 - Strategie inteligentní specializace České republiky
RIS3 - Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje
Seznam zkratek
Harmonogram implementace a aktualizace
Implementační struktura RIS3 v Královéhradeckém kraji
Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3
Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace
Klíčová oblast změn A: Zvýšení inovační výkonnosti firem
Vize
Návrhová část
Návrh specializace kraje – domény RIS 3
Metodika tvorby regionálního annexu
SWOT analýza
Veřejná správa
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce
Výzkumné organizace
Klastry
Aplikační sféra
Veřejná správa a její role v inovačním systému kraje
Výzkum a vývoj v kraji, inovační podnikání
Postavení kraje
Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje
Konzultační místa
Regionální centrum podpory sociálního podnikání
Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a rozvoj inovačního prostředí
Aktuality
Sociální podnikání
Stránky IROP
Výzvy OPŽP
Dotazník Kvasiny
Výzvy OPZ
Publikace Příležitosti pro region 2014 - 2020
Přesměrování na dotazník Stáž
Kontakty
Parkování
Kariéra
Stavební technik
Odborný konzultant pro energetiku


Redakce
Aktuálně
Účast CIRI na Kulatém stole k připravované reformě transferu
Na hvězdárně v Úpici mohou návštěvníci díky rekonstrukci nově pozorovat i noční oblohu
9. ročník regionálních setkání navštívil letos vysoký počet účastníků i partnerů
Zateplení a modernizace Gymnázia v Novém Bydžově
Získali jsme cenu Zlatá vážka v kategorii Instituce roku
Od 3D tisku po aditivní výrobu se společností Innomia
Na místě bývalé ubytovny v Žacléři byl postaven moderní domov pro seniory
Inspirativní Královéhradecký kraj: vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
ESG jako nový impuls pro rozvoj firem
Výroční konference Územního odboru IROP pro Královéhradecký kraj
Energetická renovace budovy dílen SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové
Rozvoj obcí a regionů 2023 – pozvánka na setkání v KHK
Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy: dotační seminář v Hradci Králové
Stavbu východního obchvatu Častolovic by kraj mohl zahájit už příští rok
Hlasování o nejvíce inspirativní sociální podnik 2023
Hlasujte o nejlepší projekt soutěže BUĎTE INSPIRACÍ 2023
Nová publikace shrnující čerpání dotací EU v Královéhradeckém kraji v období 2014–2020
Posílení digitalizace v Královéhradeckém a Libereckém kraji
Královéhradecký kraj uspořádá další hackathon s open daty
Řídíme projekt Královéhradeckého kraje na podporu opuštěných dětí
CIRI doplňuje tým!
Vyšla nová čísla zpravodaje RSK
Zmodernizované budovy trutnovské průmyslovky v Mladých Bukách
Plánujete digitalizovat? Stali jsme se členy konsorcia projektu pro digitalizaci EDIH NORTHEAST BOHEMIA
Inspirativní příklady spolupráce v kraji na LEADERfestu v Broumově
Konference o energetice přinesla nové informace i předpovědi
Královéhradecký kraj získal cenu ministerstva vnitra za inovativní systém dálkových odečtů energií
Vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec 2022
Konference Texwaste a podpis memoranda o spolupráci
Tématem konference Příležitosti pro region 2023 byl udržitelný rozvoj obcí
Projekt REMOBIL - recykluj mobil bezpečně a ekologicky
Dotace na budování dětských skupin
Zasedání Rady pro vědu, výzkum a inovace Královéhradeckého kraje
Vyšlo nové číslo zpravodaje RSK
Výjezdové vozy Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje mají nové vybavení
Pomůže sdílení elektrické energie vyrobené z OZE organizacím Královéhradeckého kraje v energetické soběstačnosti?
Podpora informovanosti a kooperace při začleňování ukrajinských uprchlíků
Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I už jede!
Projekt EDIH NEB schválen!
Webinář česko- polské spolupráce reagující na energetickou krizi
Sběr projektů v oblasti cestovního ruchu –⁠ NPO a IROP
Přednáška Moderní trendy v datové analytice: Business Intelligence Governance
Územní partneři jednali o nových výzvách pro region v období 2021+
Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 150 účastníků
Nová okružní křižovatka v průmyslové zóně plně slouží řidičům
Krajská inovační platforma pro textil a TEXCHEM - RegioTEX 2022
Královéhradecký kraj i stát plánují dál investovat do kvasinského regionu
V Jičíně se staví nové chráněné bydlení
Přednáška na UHK: Data ve veřejné správě
5. Veletrh sociálního podnikání
Přednáška na Univerzitě Hradec Králové týkající se portálu DATA KHK
Udržitelnost jako motor inovací
Inspirativní firmy a projekty získaly ocenění
Regionální workshopy 2022
Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia (DIH Northeast)
Máme nakročeno stát se klíčovým partnerem firem na poli umělé inteligence
Rekonstrukce školních dílen na SOŠ a SOU Vocelova
Hlasování - Soutěž Buďte inspirací 2022
Máme za sebou první setkání Regionální platformy KHK
Královéhradecké PlusInovace v časopise IP&TT
Datový portál v časopise Veřejná správa
Nové komunitní bydlení pro klienty ÚSP Kvasiny
Stavba okružní křižovatky mezi Solnicí a Rychnovem
První kroky k modernizaci rychnovské nemocnice
V odborném časopise ArcRevue vyšel článek o portálu Data KHK
Soutěž Buďte inspirací 2022
Rekonstrukce budovy broumovské nemocnice dokončena
Soutěž Třídíme s želvou Bellou ovládli třeťáci z Červeného Kostelce
Územní partneři jednali o nových výzvách období 2021+
Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic v Rychnově nad Kněžnou je v novém plášti
Oddělení projektového řízení v Parlamentních Listech
Workshop Investice do veřejné infrastruktury
Internetový newsletter inovací v sociálním začleňování - květen 2022
První ročník konference „ENERGETIKA 2022“
Stavba druhé části obchvatu v Opočně
Vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec 2021
Otevření Poradenského a vzdělávacího centra v Trutnově
Otevření domova důchodců v Opočně
Slavnostní otevření MŠ Slunečnice
Otevření pevnosti Dobrošov
Dubnové jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+
Komplexní podpora rodinám sluchově postižených dětí pod jednou střechou
Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny
Slavnostní oficiální otevření SMARTmuzea v Gayerových kasárnách
Návštěva ministra pro místní rozvoj v Královéhradeckém kraji
Příležitosti pro region letos přilákaly více jak 150 účastníků
Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání pro veřejnou správu
Kraj obhájil certifikát ISO 50001
Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
7. ročník konference „Příležitosti pro region“
Kraj se intenzivně připravuje na období 2021+
Otevření obchvatu Domašína
Data KHK – vítěz v kategorii krajské projekty Egovernment The Best 2021 - ICZ
Národní dotace pro obce na rok 2022
Výstavba nové budovy I. oddělení Domova důchodců Tmavý Důl
Datový portál KHK - přehlednější přístup k otevřeným datům
Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých
Zateplení pavilonu DIGP Rychnovské nemocnice
Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 130 účastníků
Koloristická konference TEXCHEM a setkání Krajské inovační platformy Královéhradeckého kraje Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace
Další investice kraje do průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Týden vzdělávání dospělých od 8. do 12. listopadu 2021
Právě probíhá další ročník regionálních setkání pro obce
Startujeme 7. ročník regionálních setkání
4. ročník Veletrhu sociálního podnikání
Setkání Krajské inovační platformy Královéhradeckého a Pardubického kraje
Dostavbu rychnovské nemocnice kraj zahájí příští rok s podporou státu
Rada kraje podpořila modernizaci rychnovské nemocnice
Dopravu v Jičíně zklidní další část obchvatu
Zateplení budovy hradecké školní jídelny přinese úspory
Kraj zateplí budovy novoměstské průmyslovky. Část fasády vyobrazí dílo Karla Čapka
Kraj plánuje rozvoj v dalším období
Energetik CIRI otestuje elektromobil od ČEZ ESCO
Centrum investic, rozvoje a inovací má v čele ženu!
Přestavba Gayerových kasáren za 270 milionů je téměř hotová
Kraj chce efektivněji hospodařit s energiemi
Klientům tří sociálních zařízení pomohou do schodů nové pohyblivé plošiny
Provoz budov krajských škol je stále úspornější
Aktuální informace o obchvatu Solnice
Otevíráme Akademii Chytrého regionu
Zveme vás do naší Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje
Webinář Investice v obcích a městech 2021
Úspěchy projektu Do praxe bez bariér
Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance
Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky
PF 2021
Kraj dokončuje výběr dodavatelů nemocničního informačního systému
Miliardy z EU na Covid? Ne, vláda je slíbila na „šatny a sportovní kabiny“!
Národní dotace pro obce v roce 2021
Královéhradecký kraj připraví sanaci tří svahů nad silnicemi
Domov důchodců Lampertice rozšíří své kapacity
Zahraniční experti školili výrobce zdravotnických prostředků z Královehradeckého regionu
Domky rodinného typu poslouží lidem se zdravotním postižením
V Trutnově začalo sloužit nové centrum pro duševně nemocné
Nové číslo Zpravodaje je na světě
Regionální Poradenské a vzdělávací centrum vznikne v Trutnově
Domov pro seniory v Opočně začne sloužit na jaře 2022
V rychnovské nemocnici začala rekonstrukce pavilonu DIGP
Kolem Opočna po novém obchvatu
Budova rychnovské průmyslovky má nový kabát
Stavba za 48 milionů korun umožní činnost centra odborné podpory pro sluchově postižené
Pomoc obcím zasaženým povodněmi a záplavami!
Kraj snížil energetickou náročnost budovy královédvorské střední školy
Stavba obchvatu Domašína zahájena!
Soutěž Buďte inspirací zná své vítěze
Domky Na Květné budou sloužit seniorům v Borohrádku
V Temném Dole začala stavba nových objektů pro krajskou záchranku
Síťová infrastruktura pro nemocniční systémy za 57 milionů korun
Byla zahájena stavba nového oddělení domova důchodců v Tmavém Dole
Královéhradecký kraj ekologičtější
Nový informační nemocniční software v Královéhradeckém kraji
Spouštíme další kanál s informacemi o dostupných formách pomoci
Krkonošské gymnázium vybaví učebny nejmodernější technikou
Vzniká nová strategie kultury a památkové péče
Stav dopravní infrastruktury v Královéhradeckém kraji
+inovace spouští HelpLinku pro podnikatele
První etapa obchvatu Opočna může pokračovat
Nástroje finanční podpory podnikatelům
Mapování projektů v území ITI na boj s COVID-19
Omezení provozu Centra investic, rozvoje a inovací
Zrušení předávání cen v soutěži „Buďte inspirací“
Zákaz návštěv CIRI od 12.3. až do odvolání
Rušíme školení E-ZAK pro začátečníky dne 19. 3. 2020.
Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova
Učebny Vocelovky prošly modernizací
Jarní školení E-ZAK
Nová výjezdová základna a školicí centrum za 40 milionů
Královéhradecký kraj potvrdil, že dobře hospodaří s energiemi
Podpora vzdělávání a další aktivity na krajských školách
PF 2020
Odborné dílny hradecké průmyslovky jsou po rekonstrukci
Rekonstrukce pevnosti Dobrošov bez komplikací
Zpravodaj CIRI č. 5
Regionální workshopy přilákaly letos více jak 100 zástupců obcí
Projektanti začali pracovat na obchvatu Častolovic
Nemojov hostil diskusní setkání zástupců obcí Trutnovska
V Častolovicích na Rychnovsku začal další ročník regionálních seminářů pro obce
Zapojte se i Vy a „Buďte inspirací“
Pokračuje příprava regionu na období 2021+
Regionální workshopy 2019
Královéhradecký kraj v Berlíně oslavil Den vzniku Československa
Novobydžovské odborné dílny jsou modernější!
Začala oprava Gayerových kasáren
IROP bude pokračovat i v letech 2021-2027
Hlavním tématem Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+
Ministr průmyslu se v Kvasinách seznámil s projekty na rozvoj průmyslové zóny
Konference Příležitosti pro region 2019 představila nové možnosti rozvoje
Průmyslovka v Rychnově jedna z nejlépe vybavených škol
Fórum výzkumu a inovací 2019
Veřejné připomínkování OP Zaměstnanost plus 2021–2027
Konference Příležitosti pro region po šesté!
Významný den pro projekt 'Do praxe bez bariér'
Jak zvládnout elektronický nástroj E-ZAK
Nové číslo zpravodaje je na světě
Aktuální nabídka volných míst v Centru investic, rozvoje a inovací
Rekonstrukce Gayerových kasáren může začít. Dotace byla schválena!
Obchvat Domašína v rámci průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
Prázdninové číslo našeho zpravodaje
Konference Příležitosti pro region po šesté!
Královéhradecký kraj efektivně nakoupil energie pro následující dva roky na kladenské komoditní burze
RIS3 manažer/ka pro Královéhradecký kraj
BIOINFORMATIKA aneb jak se vypořádat s datovou explozí v biologii a biomedicíně
Možnost získat příspěvek na výstavbu, modernizaci, opravu nebo rekonstrukci mimoúrovňových křižovatek
Šance na zlepšení podmínek pro cyklisty
V ITI budou vyhlášeny další výzvy pro podnikatele
Rozšiřujeme tým manažerů průmyslových zón!
SFDI vyhlásil výzvu o příspěvek na zvýšení bezpečnosti dopravy
Ze Spů do Krčína řidiči jezdí po nové silnici za 48 milionů korun
Společenský dům v Solnici v novém
Možnosti financování a příklady dobré praxe II. – Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji
Nová pozice v našem týmu čeká na obsazení! Administrátor udržitelnosti
Hledáme specialistu v oboru regionální rozvoj a inovace
Hledáme specialistu na výzkum, inovace a podnikání
I malý může vyhrát
Ohlédnutí za veletrhem URBIS SMART CITY FAIR 2019
Výstavba kapacit a dobrá praxe v dostupném bydlení
Rekonstrukce pevnosti Dobrošov může začít
Hledáme nového právníka/právničku
Nejvíc se třídění daří v menších obcích
Kreativní design v průmyslu
Žáci z Vocelovky budou mít díky novým dílnám lepší vstup do praxe
Druhé číslo zpravodaje je na světe!
Chytrá řešení v sociálních službách se představila na workshopu
Veletrh sociálního podnikání má za sebou třetí ročník
Platforma pro dostupné bydlení se sešla již potřetí
Unikátní lezecký polygon vyrostl ve Velkém Poříčí
Informační systém spojí krajské nemocnice
Chytrá řešení pro obce i města
Energetické úspory v bytových domech
Rozšiřujeme tým manažerů průmyslových zón!
Hledáme nového kolegu/kolegyni - Finanční manažer/manažerka dotačních projektů
Průjezd Opočnem bude bezpečnější, stavba obchvatu města začala
Podoba evropských fondů po roce 2021
Hasiči v Rychnově nad Kněžnou mají nový výcvikový polygon
Posílení inovačních příležitostí pro podnikatelské subjekty po roce 2020
Osud Kopidlenska nám není lhostejný
Hledáme nového kolegu/kolegyni - Odborný konzultant/konzultantka
Financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení
První newsletter v roce 2019 je na světě
Vývoj populace Královéhradeckého kraje do roku 2050
Praktická výuka na jičínské průmyslovce odpovídá nárokům budoucích zaměstnavatelů
Sochařina už není jenom dřina
Královéhradecký kraj získal ISO 50001
Rychnovská průmyslovka získala nejmodernější technické vybavení
Zubní technici se učí v novém
Budoucí automechanici a nástrojáři se začnou učit v moderních dílnách
Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací aktualizuje Akční plán RIS3 strategie pro roky 2018 - 2019
Pour féliciter 2019
Úspěchy CIRI při administraci silnic
Příprava regionu na období 2021+ je v plném proudu
Centrum polygrafických oborů po rekonstrukci otevřeno
Poslední letošní číslo newsletteru CIRI
Královéhradečtí podnikatelé se zajímají o dotace
Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu a kultuře
Hledáme nového kolegu/kolegyni - Odborný konzultant/ka pro energetiku
Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka
Nové dotace pro obce na rok 2019
Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji
Sportovní hala Gymnázia Trutnov znovu slouží sportovcům
Kraj pokračuje v přípravách miliardových projektů na Rychnovsku
Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2019
Dotační programy pro obce na rok 2019
Tělocvična v Opočně je připravena na zimu
Národní dotace z MMR se rozjíždí
Bezplatný seminář Elektronizace veřejných zakázek
Pracovní jednání ke strategii rozvoje kraje 2021+ začala
Hledáme nového kolegu/kolegyni - Manažer/manažerka Průmyslových zón v Královéhradeckém kraji
Návrh implementace budoucího programového období 2021+
Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali v Karlových Varech
Platforma Regionální inovační značky ladí marketingové nástroje pro VaVaI
13. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství
15. Hradecké dny sociální práce s CIRI
Slavnostní znovuotevření Gymnázia Dobruška
Královéhradecký kraj plánuje do roku 2022 investovat téměř 10 mld. Kč
Školení ovládání elektronického nástroje EZAK
Skončil projekt Zaměstnaný absolvent – dopadl na výbornou
Proběhl 5. ročník konference Příležitosti pro region aneb Jaký je a budeš náš venkov?
Královéhradecký kraj zvýší transparentnost zadávání veřejných zakázek
Dělnická ulice ve Vrchlabí je otevřena
V Trutnově vznikne nové Centrum duševního zdraví
Kraj hledá zhotovitele pro rekonstrukci Gayerových kasáren
RSK má být partnerem při rozvoji regionu
Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání
Další číslo newsletteru CIRI
Nabídka chráněného bydlení se rozšíří o dvě domácnosti
Pomozte zlepšit systém správy projektů podpořených z fondů EU
Modernizace školy v Rychnově z projektu průmyslové zóny pokračuje
Stomilionové centrum odborné přípravy ve Velkém Poříčí budou využívat i žáci z Hronova a Červeného Kostelce
Letní zpravodaj CIRI
Energetický management Královéhradeckého kraje
V Hradci Králové se na RSK jednalo o prioritách po roce 2020
Královéhradecký kraj aktualizoval svou RIS3 Strategii inteligentní specializace
Obce z našeho kraje se vyjely inspirovat na jižní Moravu
Kam kráčí kohezní politika
CIRI na Social Market Fóru v Pardubicích
Na Broumovsku se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí
Velký den pro Chytrý region
Exkurze studentů středních škol v sociálním podniku CPR HK v Jaroměři
„Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“
Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ zná své vítěze
Workshop hodnotil dopady rozvoje průmyslové zóny
Česká lesnická akademie v Trutnově se dočká nového vybavení
Proběhl 2. ročník Veletrhu sociálního podnikání
Zapojte se aktivně do rozvoje kraje a obcí
Vepříkovská deklarace požaduje podporu rozvoje venkova
Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun
Projekt přístavby a rekonstrukce dílen zahájen
Chytrý region na URBIS SMART CITY FAIR
Workshopy v regionech v květnu a červnu 2018
2. Veletrh sociálního podnikání
Navštivte nás na URBISU
Úvodní setkání ke Strategii rozvoje kraje po roce 2020
Energetické fórum a Teplárenské dny 2018
Chytrá řešení v hospodaření s vodou
Návštěva vlády v Královéhradeckém kraji
60 milionů Kč na byty v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny
Dotace EU na strategie obcí a regionů
9. setkání územních partnerů a ministerstev v rámci NSK
11. zasedání Regionální stálé konference
Konference Úspory energií v budovách, v obcích a městech
Vyšlo nové číslo zpravodaje
6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020
Setkání zástupců sociálních podniků a speciálních škol
Veřejná konzultace k využívání fondů EU
Pracovní příležitost - Oddělení průmyslových zón
Na podporu bydlení letos půjde přes miliardu korun
8. setkání územních partnerů a ministerstev v rámci NSK
Pour féliciter 2018
Vyšlo nové číslo zpravodaje CIRI
Společný brand pro vědu, výzkum a inovace v regionu
Exkurze v sociálních podnicích
Na podporu cestovního ruchu v ČR pošle MMR 150 milionů korun
INVESTMENT ACADEMY v Královéhradeckém kraji
Pozvánka na setkání Platformy regionální inovační značky
Výzva na Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Dotace na ekologická vozidla pro veřejnou správu
Královéhradecký kraj v roce 2018 rozdělí přes 80 milionů korun
Seminář Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání
Nové dotační výzvy MMR pro malé obce na rok 2018
Workshop Smart řešení v dopravě
10. zasedání Regionální stálé konference
Dotace pro podnikatele
Pozvánka na vzdělávací akci Zastupitel v kurzu
Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR
Kulatý stůl ČR 2030 v Hradci Králové
Evropský den statistiky 2017
Kraje diskutovaly nad strategií ČR 2021+
Design ulice a veřejný prostor
Aktualizace investičních příležitostí v kraji
Konference Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020
TEXTILIE PRO BUDOUCNOST – BUDOUCNOST PRO TEXTIL
Nové číslo pravidelného zpravodaje CIRI
O Veletrh dotačních příležitostí byl velký zájem
Pracovní příležitost - Centrum investic
XIV. Hradecké dny sociální práce
Pracovní příležitost - Centrum průmyslových zón
Setkání RIS3 týmů v Hradci Králové
Dopravní komise PZ Solnice - Kvasiny
Modernizace VOŠ a SPŠ v Rychnově n.K.
Letošní ročník Zaměstnaného absolventa je u konce
Seminář k výzvě OPZ č. 129
Pracovní skupina Vzdělávání při RSK KHK se sešla 20. září 2017
Vyšlo nové číslo pravidelného zpravodaje CIRI
Veletrh dotačních příležitostí
Pracovní příležitost - Centrum ekonomicko-organizační
Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 129 - Sociální podnikání
Mapování poskytovatelů chytrých řešení pro obce
Mapování potřeb v území
XIV. Hradecké dny sociální práce
RegioTex
Třetí výzva na podporu strategií CLLD byla prodloužena
Do kvasinské zóny bude investováno téměř 6 miliard korun
Vyšlo nové číslo pravidelného zpravodaje CIRI
Obce a města v kraji mají zájem o smart projekty
Potravinářské fórum se zaměřením na inovace
Výsledky Národního programu podpory cestovního ruchu
Dotace pro obce na modernizaci a výstavbu hřišť a tělocvičen
Pravidelné konzultace k sociálnímu podnikání
Přihlaste svůj projekt do soutěže Chytrá radnice
Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017 a 2018
Setkání sekretariátů RSK a odborů regionálního rozvoje krajů
Seminář o zadávání veřejných zakázek
Seminář pro žadatele k Energetickým úsporám
Vyšlo nové číslo Zpravodaje IROP
Dotace pro obce na zavedení bezdrátového internetu
Seminář k 74. výzvě IROP - Polyfunkční komunitní centra
Dotazník pro obce a města k budoucí kohezní politice
Sociální podniky a poskytovatelé náhradního plnění přehledně
Jak se čerpají dotace na území Královéhradeckého kraje?
4. ročník regionálních setkání se zástupci obcí
Připravujete chytrá řešení? Podělte se o ně s námi!
Změna je život - dokument o transformaci sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem
Konference o stárnutí obyvatelstva v kraji
Nové výzvy ITI z IROP, OPŽP a OPVVV vyhlášeny
Regionální setkání pro zástupce obcí v KHK
První ročník Veletrhu sociálního podnikání za námi
9. zasedání Regionální stálé konference KHK
Seminář k výzvě č. 72 "Cyklodoprava II"
Pracovní příležitost - Centrum průmyslových zón
Seminář o efektivním odpadovém hospodářství
Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 KHK
3. dubna 2017 se sešli zástupci ORP a MAS v KHK
Podpora přípravy projektových záměrů krajské RIS3 strategie
Akční plán krajské RIS3 strategie
O dopravě v kraji jednala pracovní skupina RSK
Konference o úsporách energií nejen v obcích a městech
Registrace na Veletrh sociálního podnikání spuštěna
Dotace EU na strategie obcí a regionů
NSK bude jednat o kohezní politice po roce 2021
Jednání PS RSK na téma sociální oblast v kraji
Seminář pro žadatele v Programu rozvoje venkova
Cestovní ruch jako další důležité téma v rámci RSK
Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové
Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
Pozvánka na konferenci Smart city v praxi II
Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK
OPEN DAYS v Bruselu s naší účastí
Chytrý region - po konferenci máme jasněji
Aktualizace Akčního plánu ke Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016
První etapa PZ Solnice – Kvasiny: Budování průmyslové zóny úspěšně ukončeno, a to i účetně
Inovační potenciál ČR - seminář
32 miliard Kč pro Královéhradecký kraj v uplynulém programovém období
7. zasedání Regionální stálé konference
Spolupráce s Domovem U Biřičky
V červnu proběhl třetí ročník regionálních workshopů na téma dotačních možnosti pro obce a města
6. zasedání Regionální stálé konference
Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost
Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací
Vydáváme zpravodaj
Exkurze v sociálním podniku Sdružení Neratov
Regionální stálá konference KHK mapuje absorpční kapacitu Královéhradeckého kraje
Inovační vouchery - seminář
Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost
Exkurze v sociálním podniku Ergotep
Vzdělávací semináře pro zájemce o sociální podnikání
Investiční projekty z oblasti transformací v novém programovém období 2014-2020
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
Aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016
5. zasedání Regionální stálé konference
Seminář - Investiční příležitosti v České republice
Exkurze do sociálního podniku II
Rozvoj průmyslových zón a inovačního prostředí
Exkurze do sociálního podniku
Příprava vzdělávacích modulů v oblasti sociálního podnikání
Seminář – Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik
Jednotný ekonomický informační systém přispěje k efektivnějšímu řízení a kontrole organizací Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má nové operační středisko spolufinancované z EU
Lidé s postižením z Hořic se dočkali nových domů
V Náchodě se otevře nové chráněné bydlení
Nový domov v Plotištích už čeká na deset klientů
Návštěva turecké delegace
Schválení Strategie Integrované územní investice
Pozvánka na seminář 3.11.2015
OPEN DAYS 2015 seminář
Příprava Akčního plánu Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje
Příležitosti pro region 2014 - 2020
Podpis Memoranda mezi Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové
Královéhradecký kraj podal jako první v republice žádost o dotaci z IROP na rekonstrukce silnic
Workshop k problematice sociálního podnikání
Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad Labem
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše
Semináře - odpady
Příležitosti pro region v období 2014-2020
Setkání s delegací z Černé Hory
Královéhradecký kraj realizuje poslední silniční projekty z Regionálního operačního programu
Aktuálně vyhlášené/plánované výzvy
Královéhradecký kraj v mapách
Memorandum ITI Hradecko - pardubické aglomerace
Projekt III. Digitalizace a ukládání
Projekt I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje
Firmy hledaly nové možnosti na německém trhu
Setkání se starosty v červnu 2015
BUSINESS OPPORTUNITIES FOR CZECH REPUBLIC IN GERMANY
Projekt V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje
Projekt IV. Integrace úřadu a integrace s ISVS
Trutnovský projekt v rámci transformace sociálních služeb úspěšně dokončen
Zahájen další sběr projektových záměrů
Role CIRI v rámci přípravy na období 2014 - 2020
Veletrh komunitárních programů 25.2.2015 v Hradci Králové
Slavnostní otevření projektu Digitální planetárium v Hradci Králové
Digitální mapa veřejné správy Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj pokračuje v rekonstrukci a modernizaci silniční dopravní infrastruktury v kraji
Pour féliciter 2015
2. jednání RSK
První projekt v rámci transformace sociálních služeb byl dokončen
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí
Inovační koktejl 2014
Setkání inovačních firem aneb regionem za výzkumem
Účast na veletrhu INOCOOP 2014
Konference Příležitosti pro města a obce 2014-2020
Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI KHK
Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů
Seminář poradil s daňovými odpočty na výzkum a vývoj
Setkání RIS3 a ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Možnosti dotací pro obce 2014 - 2020
Coworking začíná být populární v České republice
Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze
CIRI uvítalo srbskou delegaci
Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6
CIRI tvoří strategie pro srbské obce
CIRI hodnotilo inovační vouchery
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Stálá kancelář Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu
1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva
Průzkum podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji
Celostátní konference o veřejných zakázkách
1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji
Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb pro Královéhradecký kraj a jeho organizace.
Centrální nákup a veřejné zakázky
Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele E-ZAK - jaro 2019
Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele E-ZAK - jaro 2018
Krajské organizace ušetří na energiích přes 14 mil. Kč ročně
Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK - jaro 2017
Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK
Články_O nás
Rekonstrukce pevnosti Dobrošov může začít
Poskytované informace za rok 2019
Poskytované informace za rok 2016
Poskytované informace za rok 2017
Poskytované informace za rok 2018
Poskytované informace za rok 2020
Poskytované informace za rok 2021
Poskytované informace za rok 2022
Poskytované informace za rok 2023
Ekonomické oddělení
RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
Poskytované informace za rok 2015
Poskytované informace za rok 2014
Články_Rozvoj obcí a regionů
Zaměstnaný absolvent
Do praxe bez bariér
Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj
Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Seznam zkratek
Harmonogram implementace a aktualizace
Implementační struktura RIS3 v Královéhradeckém kraji
Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3
Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace
Klíčová oblast změn A: Zvýšení inovační výkonnosti firem
Vize
Návrhová část
Specializace kraje – domény RIS 3
Metodika aktualizace regionálního annexu
SWOT analýza
Veřejná správa
Zprostředkující, podpůrné a střechové instituce
Výzkumné organizace
Klastry
Aplikační sféra
Veřejná správa a její role v inovačním systému kraje
Výzkum a vývoj v kraji, inovační podnikání
Postavení kraje
News
Vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec 2022
Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia (DIH Northeast)
Smart region
Pact of employment in Hradec Králové region
OPEN DAYS in Brussels
CIRI newsletter
Turkish delegation visited Hradec Králové
Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6
CIRI evaluated innovation vouchers
Permanent Office of the South Bohemian and Hradec Králové Region in Brussels
1. Forum on investment, development and innovation – press release
Survey of the business environment in the Hradec Králové Region
Nationwide conference on public contracts
1. Forum on investment, research and innovation in the Hradec Králové Region
Central procurement of mobile telecommunication services for the Hradec Králové Region and its organizations.
Podnikání a průmyslové zóny
Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP
Katalog sociálních podniků a náhradního plnění
Pracovní příležitosti
Pracovní příležitost - Odborný konzultant pro energetiku
Manažer veřejných zakázek
Odborný konzultant – specialista ve VaVaI
Projektový manažer
Prezentace
Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem_11.5.2017
Projektový management
Hradecký kraj zahájí opravu pevnosti Dobrošov
Čistá obec, čisté město, čistý kraj - soutěž
Reference investičních projektů
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK
Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek – SOŠ veterinární Hradec Králové
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
SMARTMUZEUM: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové
Technické, řemeslné a ICT vzdělávání - SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ v ORP Vrchlabí – Gymnázium Vrchlabí
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem
Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK
II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
II/298 Ledce - Opočno, 2. Etapa
III/28520 Vrchoviny – Krčín
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 1. etapa
II/305 Borohrádek - hranice okr. RK – PA
II/320 Třebešov – Libel
II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 2. etapa
II/324 Dolní Přím – Stěžery
II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 3. etapa
II/303 Police nad Metují - Pěkov
II/320 Přepychy – Záhornice
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1. etapa
III/5672 Horní Kostelec
II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka
II/300 Prkenný Důl - Žacléř – Královec
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa
II/325 Velký Vřešťov - I/35, 1. etapa
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 4. etapa
II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa
II/326 Nový Bydžov - Bašnice, 1 etapa
II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov
II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 2. etapa
II/325 Velký Vřešťov – I/35, 2. etapa
II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa
II/303 Velké Poříčí - Hronov, 1. etapa
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 4. etapa
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 5. etapa
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa
II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, 1. etapa
II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa
II/298 Ledce – Opočno, 1. etapa
II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 1. etapa
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN
Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín
Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí
Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky na ČLA Trutnov
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje
II/324 Prasek - křižovatka s III/32424
II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102
II/320 Voděrady - Lično
II/303 Pěkov - průtah
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové
Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl
II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu
Archeopark pravěku ve Všestarech
Digitální planetárium v Hradci Králové
II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov
II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves
II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova
II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem
II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa
II/303 Jetřichov – Broumov
II/285 Nahořany
Reference neinvestičních projektů
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb VI
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III
Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje
Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II
Regionální stálá konference
Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018
Pokračuje tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Dotace EU ve výši 14 miliard Kč pro místní akční skupiny v ČR
Společné jednání pracovních skupin Obce + města a Venkov
Národní stálá konference jednala v Hradci Králové
Nové výzvy nositele ITI vyhlášeny
Jednání pracovní skupiny Životní prostředí
Seminář k OP Zaměstnanost
Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017
Harmonogram výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2017
Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 24. ledna 2017
Akční plan by měl pomoci zvýšit prosperitu krajů
Nové číslo zpravodaje IROP
Publikace NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Podmínky aktualizace strategických rámců místních akčních plánů
8. zasedání Regionální stálé konference se uskutečnilo dne 16. ledna 2017
Obce mohou v roce 2017 žádat o účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
Ministerstvo pro místní rozvoj žádá o spolupráci, jejímž cílem je optimální nastavení podpory pro v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
MPSV zjišťuje poptávku u dvou investičních priorit OP Zaměstnanost: Rovnost žen a mužů, Adaptabilita pracovní síly
Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017
Město pro byznys: startuje další ročník soutěžního projektu pro místní samosprávy
MMR prodloužilo termín pro příjem žádostí o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu
Rozvoj obcí a regionů
Přijďte na Investment Academy
Katalog sociálních podniků a náhradního plnění
Sociální podnikání
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: AB-TIP s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Sociální družstvo Znojmo
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Hustířanka služby s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Technické služby ve městě Jaroměř pomohou všem
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Život bez bariér, z. ú.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Pro-Charitu s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Mastr, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Sdružení Neratov z.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Pekárna na plechu
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: LADÍLNA
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: KNITVA s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Úklidová firma Láry Fáry
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: ISIS-M, o. p. s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Filipa, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: EMERGE, a.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: E-dílna, družstvo
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: CPR HK, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Sociální podnik Citygraph
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Centrum služeb Broumov, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Bistro U dvou přátel, o.p.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: SVÍTÁNÍ plus, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Spolek Tkalcovské muzeum, z.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: SANS Products, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: SAN elektroodpady, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: PROTEC plus, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Petr Slánský - SANS
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: MEPAP, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: NON STOP EXPRES, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: MEDELA - chráněné dílny, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Linnet eu, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: LEMAC Marketing, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Ing. Oldřich Lelek
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Juraj Altof - PORS
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: FIDES Group, a.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Everwood Garden, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: ESO Security, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Davra Group, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: ELEKTROODPADY RECYKLACE, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Cinatit, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: CAR CLUB, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Amadea CZ, a.s.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: 368, s.r.o.
Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji: Drana Catering
Výzkum a inovace
OPEN DAYS v Bruselu
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení