Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Dotační management a projekty > Investiční projekty > Dopravní infrastruktura > II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Výzkum, vývoj a inovace Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
IROP_CZ_RO_B_C-RGB
Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/501, a to ve třech stavbách Lázně Bělohrad - Kotykova alej, Most ev.č. 501-006 Lázně Bělohrad a Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves + 3 mosty. Celková délka rekonstruovaných úseků je 1,788 Km.

Rekonstruované úseky se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 1,788 km včetně rekonstrukce 3 mostů a náhrada 2 mostů trubním propustkem a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cílů projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
1. 2. 2022
MDR and IVDR just now!
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení