Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Dotační tituly > Integrovaný regionální OP > Prioritní osa 3
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Prioritní osa 3

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

PRIORITNÍ OSA 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

■ Typy podporovaných aktivit

 • Revitalizace souboru vybraných památek:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).
  • Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

■ Příjemci podpory

 • vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

 

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správyprostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

■ Typy podporovaných aktivit

 • eGovernment
 • Kybernetická bezpečnost
 • Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

■ Příjemci podpory

 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podnik

 

Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

■ Typy podporovaných aktivit

 • Pořízení územních plánů
 • Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
 • Pořízení územních studií

■ Příjemci podpory

 • obce s rozšířenou působností

 

Nadcházející události
1. 7. 2022
Soutěž Buďte inspirací 2022
Detail události
31. 8. 2022
Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Detail události
20. 9. 2022
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
20. 9. 2022
FUTURE MOBILITY 2022
Detail události
14. 10. 2022
Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Detail události
3. 11. 2022
5. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení