Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O RSK KHKKontakty sekretariátu
CIRI > Naše služby > Energetika > Energetický management - ISO 50001
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika
Podstránky:
Konference ENERGETIKA 2023 EPC Územní energetická koncepce KHK Energetický management - ISO 50001

Energetický management - ISO 50001

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření tak, aby byla co nejméně nákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

Vedení Královéhradeckého kraje se pro systematické hospodaření s energiemi rozhodlo v roce 2016, přípravou potřebné dokumentace, nastavením systému a zajištěním certifikačního procesu pověřilo CIRI.

V roce 2017 probíhala příprava dokumentace a nastavení systému a v roce 2018 proběhl první certifikační proces. Královéhradecký kraj a jeho organizace získaly certifikát platný do roku 2021, kdy proběhla tzv. recertifikace a kraj a jeho organizace získaly certifikát do roku 2024včetně.

Do systému energetického managementu (dále také „EnMS“) je aktuálně zapojeno 100 organizací napříč všemi odvětvími, tedy ze školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a správy majetku.

Tým EnMS je jmenován Radou Královéhradeckého kraje a je složen z Představitele vedení kraje, který je zodpovědný za oblast energetiky, energetika kraje, interního auditora, konzultantů pro energetiku, představitelů vedení organizace a energetických manažerů organizací, jedná se o více než 200 osob. Přičemž interní auditor a konzultanti pro energetiku jsou jmenování z řad zaměstnanců CIRI.

Základním strategickým dokumentem celého systému EnMS je Směrnice č. 27 Královéhradeckého kraje upravující Systém managementu hospodaření s energií v organizacích Královéhradeckého kraje. Směrnice definuje systém managementu hospodaření s energií, popisuje činnosti, které jsou v rámci systému prováděny, v jakém časovém horizontu a dále stanovuje odpovědnost členů týmu EnMS.

Základní přínosy zavedení EnMS dle ISO 50001 jsou následující:

  • neustálé zlepšování využívání energií a snižování nákladů,
  • definování současného stavu využití energie, stanovení cílů a způsobů jejich dosažení,
  • možnost objektivního posouzení a stanovení priorit úsporných opatření (plánování investic),
  • vytvoření transparentních postupů při řízení energetických zdrojů,
  • pravidelná evidence spotřeb energií, monitoring, možnost reakce na výkyvové stavy,
  • snížení uhlíkové stopy a emisí, atd. 
 
Jako jakýkoliv jiný systém i systém energetického managementu je založen na plánování, realizaci, ověření a následném zavedení změn. Tým EnMS se snaží nastavený systém energetického managementu neustále zlepšovat, k tomu pomohou výstupy projektu Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji,  který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení