Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Rozvoj obcí a regionů > Realizujeme > Regionem za projektem > Čerpání dotací EU v období 2007 - 2013
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Monitorovací zpráva o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

Monitorovací zpráva o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji
Monitorovací zpráva o implementaci evropských strukturálních fondů v Královéhradeckém kraji v programovém období 2007–2013 představuje základní výstup monitorování realizace operačních programů a podává informace o čerpání strukturální pomoci zainteresovaným institucím i široké veřejnosti. Od počátku programového období bylo ze strukturálních fondů EU podpořeno v Královéhradeckém kraji  téměř 5 tisíc projektů v celkovém objemu 31 mld. Kč. Žadatelé nejvíce čerpali z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (6,6 mld. Kč), Operačního programu Životní prostředí (5,8 mld. Kč) a Operačního programu Podnikání a inovace (4,7 mld. Kč). Dále zpráva porovnává regionální disparity ve využití evropských dotací v obcích a vyšších územních celcích.
 
  • Ke stažení

Interaktivní mapa čerpání dotací na území obcí Královéhradeckého kraje v programovém období 2007–2013

(kliknutím na katastr obce se zobrazí základní údaje a informace o celkovém čerpání na území dané obce a dotace přepočtená na jednoho obyvatele obce; pro zobrazení legendy klikněte na dvojšipku v levém horním rohu mapy; pro zoomování v mapě použijte kolečko myši)
Nadcházející události
1. 7. 2022
Soutěž Buďte inspirací 2022
Detail události
31. 8. 2022
Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Detail události
20. 9. 2022
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
20. 9. 2022
FUTURE MOBILITY 2022
Detail události
14. 10. 2022
Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Detail události
3. 11. 2022
5. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení