Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Zmodernizované budovy trutnovské průmyslovky v Mladých Bukách
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Zmodernizované budovy trutnovské průmyslovky v Mladých Bukách

Královéhradecký kraj úspěšně dokončil rekonstrukci dvou budov Střední průmyslové školy Trutnov na detašovaném pracovišti v Mladých Bukách. Hlavní budova je třípodlažní, slouží pro praktickou výuku a nacházejí se v ní učebny, dílny a kabinety. V druhé dvoupodlažní technicko-hospodářské budově jsou sklady, kanceláře, malá výdejna jídel a dvě výukové třídy.

V rámci rekonstrukce obou budov došlo k výměně oken, dveří, zateplení střech a stěn, byla provedena opatření proti vlhkosti a dále byly instalovány rekuperační jednotky. Stavební práce začaly na konci března v roce 2022 a byly ukončeny v květnu 2023.

„Jedná se o další z řady projektů Královéhradeckého kraje, který přispívá ke snížení negativních vlivů na životní prostředí a současně vytváří příznivé podmínky jak pro teoretickou, tak praktickou výuku žáků,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Na pracovištích školy v Mladých Bukách mají odborný výcvik žáci učebních oborů nástrojař a elektrikář a praktické vyučování v odborných učebnách žáci maturitních oborů jako například: slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika, elektronické počítačové systémy, informatika a management.

„Celá investice stála 36,7 milionu korun, s více jak 11, 5 miliony korun pomohla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+, kterou zajistilo oddělení projektového řízení,“ doplnila jeho vedoucí Lenka Bacovská.

Tato akce plynule navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, také zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové prostředky, které kraj investoval do střední průmyslové školy v Trutnově přesáhly 64 milionů korun.

Střední průmyslová škola Trutnov
Střední průmyslová škola Trutnov 2
Střední průmyslová škola Trutnov 3
Střední průmyslová škola Trutnov 4
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení