Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Workshop Smart řešení v dopravě
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Workshop Smart řešení v dopravě

V úterý 17. října 2017 se na půdě Královéhradeckého kraje uskutečnil workshop s názvem "Smart řešení v dopravě". Akci organizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s krajem. Smyslem konceptu Chytrý region je držet krok s vyspělými evropskými regiony na cestě k dalšímu ekonomickému rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím dynamicky se rozvíjejícího potenciálu moderních technologií. Workshopu se zúčastnilo více než 50 odborníků a klíčových aktérů na poli zavádění chytrých řešení v dané oblasti.

Workshop zahájil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu Martin Červíček, jenž ve své úvodní řeči zdůraznil potřebnost rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury a zajištění dopravní dostupnosti a obslužnosti na celém území kraje. V této souvislosti ujistil přítomné o podpoře zavádění chytrých řešení v dopravě ze strany Královéhradeckého kraje.

Vedoucí Centra rozvoje a inovací CIRI Zita Kučerová poté přítomným představila chystaný web chytryregion.cz, jehož jedním z cílů je poskytovat přehledné informace o možnostech využití chytrých technologií. Na webu budou zveřejněny příklady dobré praxe, možnosti financování a jiné informace. Následovala prezentace Petra Moravce, jednatele společnosti OREDO, s.r.o. o mobilních aplikacích v rámci integrovaného dopravního systému.

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové představil Karel Vít z magistrátu města spolu s Miloslavem Kulichem, ředitelem Dopravního podniku města Hradec Králové. O chytré infrastruktuře města a technologických trendech v městské dopravě podrobně hovořili Libor Kašparovský (Incinity, s.r.o.) a Libor Sušil (CROSS Zlín, a.s.).

Dalšími tématy workshopu bylo budování dobíjecí infrastruktury elektromobilů (Martin Machek – ČES ESCO, a.s.) a zavádění ride-sharingu v Mladé Boleslavi a Kvasinách (Tomáš Žídek – ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.). S technologií mobilního mapování a jejím praktickým využitím seznámil přítomné ve svém příspěvku Vojtěch Koukal ze společnosti TopGis, s.r.o.

Posledním tématem workshopu bylo financování Smart Cities projektů a podpora konceptu Smart Cities ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tomu se podrobně věnovala Jana Korytářová z oddělení urbánní politiky MMR.

Všechny příspěvky byly doprovázeny konstruktivní diskusí nad možnostmi reálného a racionálního uplatnění těchto řešení v našem regionu, neboť téma bude v kontextu dalšího rozvoje regionů České republiky i Evropské unie v následujících letech nade všechnu pochybnost stále aktuálnější.

Více informací o chytrém regionu naleznete zde.

Jednotlivé prezentace z workshopu naleznete zde.

Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Workshop 4
Workshop 5
Workshop 6
Workshop 7
Workshop 8
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení