Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Workshop Investice do veřejné infrastruktury
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Workshop Investice do veřejné infrastruktury

Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké jsou možnosti financování prostřednictvím Národní rozvojové banky? Jaké jsou možnosti poradenství? Na tyto otázky odpovídali odborníci v průběhu semináře na téma Investice do veřejné infrastruktury, který se konal v úterý 14. června na Krajském úřadu v Hradci Králové a zúčastnilo se jej téměř 50 osob.
 
Akce byla rozdělena do 6 bloků. Ke každému z nich je přiložen krátký popis a prezentace.

Financování veřejné infrastruktury

prezentace ke stažení
 Daniel Ryšávka, senior manažer rozvoje obchodu NRB, mimo jiné představil, jak financovat veřejnou infrastrukturu návratnou formou podpory včetně spolufinancování dotací a zapojení soukromého sektoru.
 

Možnosti poradenství pro veřejný sektor

prezentace ke stažení
 Co může NRB v oblasti poradenství u infrastrukturních projektů nabídnout, vysvětlil Jan Ornst, senior manažer rozvoje obchodu NRB.


Služby CzechInvestu v oblasti podpory investičních projektů municipalit

prezentace ke stažení
Agentura CzechInvest svými aktivitami podporuje rozvoj regionálního investičního a podnikatelského prostředí. V oblasti přípravy a realizace investičních projektů poskytuje municipalitám zejména konzultace k možnostem financování (dotační i nedotační nástroje vč. PPP projektů), poradenství při přípravě strategických dokumentů, při budování průmyslových zón a další podnikatelské infrastruktury – to byla témata přednášky Martiny Valentové, projektové manažerky podnikatelské lokalizace.
 

Jak zvýšit odolnost našich měst vůči dopadům změny klimatu

Změnu klimatu začínáme pociťovat už i v Česku. Její dopady působí škody na majetku a činí naše města a obyvatele snadněji zranitelnými. Přitom každá vaše investice může být příležitostí, jak zvýšit odolnost města a jak jej udělat příjemnější pro život za každého počasí. Rady a příklady z praxe ukázal Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství.
 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – Domovy pro seniory

Jak může vypadat spolupráce soukromého a veřejného sektoru nastínila Tereza Franková, zástupkyně společnosti Senlife, která buduje domovy pro seniory z historických budov. Součástí prezentace bylo např., jak se dá změnit nádherná historická budova v samém srdci města Mělník na zařízení pro seniory a jaké jsou další zajímavé projekty této společnosti. Součástí případové studie bylo i ukázání specifik a výhod spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně výhod pro jednotlivé obce. Nechyběly ani zajímavé postřehy z praxe.  


Možnosti využití finančních nástrojů v národních dotačních titulech MMR

Příspěvek Miroslava Daňka, zástupce MMR ČR, byl zaměřen na téma budoucí podoby národních dotačních titulů MMR, které s očekávaným poklesem alokace dotačních zdrojů Evropské unie budou stále významnější. Ročně se jedná o jednotky miliard korun. Jak je využít co nejefektivněji? Na jaká témata? Jak lze do podpůrných programů MMR zapojit využití finančních nástrojů? Jsou na využívání finančních nástrojů kraje a obce připraveny? To jsou jen některé otázky, na něž byly v prezentaci a v následné diskuzi hledány odpovědi.
 
workshop Národní rozvojové banky
workshop Národní rozvojové banky
workshop Národní rozvojové banky
workshop Národní rozvojové banky
Nadcházející události
25. 9. 2023
Seminář: Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy
Detail události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení