Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Webinář česko- polské spolupráce reagující na energetickou krizi
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Webinář česko- polské spolupráce reagující na energetickou krizi

Jak se se zvyšováním cen energií vypořádává Česká republika a jak Polsko? Jak reagují veřejné instituce na dopady vysokých cen energií? Na tyto otázky odpovídali odborníci na nedávném webináři „Energetická krize – Co nám způsobují drahé energie a jak se s nimi snažíme vypořádat?“.

Webinář realizovaný v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“ se uskutečnil ve středu 1. února 2023. To, jakým způsobem hospodaří s energiemi Královéhradecký kraj na webináři představil Ing. Pavel Pernet, odborný konzultant pro energetiku Centra investic, rozvoje a inovací (dále CIRI).

V rámci prezentace seznámil pan Pernet své posluchače s certifikovaným systémem energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001:2019, který je zaveden v organizacích Královéhradeckého kraje. Certifikaci dle ISO 50001 obhájil Královéhradecký kraj na konci roku 2021. Jedná se o celosvětově uznávaný standard poskytující rámec systému managementu hospodaření s energií.

Dalším tématem prezentace byl například i projekt dálkových odečtů spotřeb energií. Systém dálkových odečtů energií a médií zavedl Královéhradecký kraj ve svých více než 100 organizacích už v loňském roce. Nyní mají organizace kraje k dispozici systém, který jim umožňuje sledování spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody, mohou si nastavit tzv. alarmy na spotřebu, kdy při překročení nastavené hodnoty systém upozorňuje na neobvykle vysokou spotřebu. V systému je možné provádět analytické práce, kraj může ověřovat efektivitu vynaložených investičních prostředků a plánovat energeticky úsporná opatření, data jsou také využitelná pro centrální nákupy energií atd.

Stoupající ceny a téma hospodaření s energiemi se stává stále více aktuální po celém světě a jsem ráda, že můžeme naše zkušenosti v tomto směru předávat dál, třeba právě účastí na webinářích. Tímto bych také chtěla poděkovat za pozvání, další přednášky byly současně inspirací i pro nás, například ta o energetickém společenství. Sami se aktuálně zabýváme myšlenkou založení energetického společenství pro kraj, jeho možnými přínosy a fungováním v rozsahu kraje a jeho organizací, budeme se věnovat zpracování studie, od které si slibujeme nasměrování dalšího postupu, o výstupy se opět velmi rádi podělíme,“ uvádí Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI

Celý webinář uspořádala organizace Euroregion Glacensis společně s partnery Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. a Euroregion Nisa. Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území.

Projekt je realizován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Interreg CZ-PL 2014-2020.

Prezentace CIRI ke stažení.

 
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení