Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Územní partneři jednali o nových výzvách období 2021+
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Územní partneři jednali o nových výzvách období 2021+

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK), jejímž cílem je napomáhat regionálnímu rozvoji a spolupráci partnerů v této oblasti, podporovat absorpční kapacitu regionu pro efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů, se sešla na svém již 22. zasedání.
 
Jednání, které vedl hejtman Mgr. Martin Červíček, se účastnili významní aktéři regionálního rozvoje kraje: zástupci kraje, obcí a měst, místních akčních skupin, úřadu práce, CzechInvestu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a další. Všichni partneři se věnovali výzvám a možnostem nového programového období po roce 2020.

Na úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo aktuální informace i ve vazbě na začínající programové období 2021+ včetně Národního plánu obnovy a roli RSK při jeho implementaci (brownfieldy, kulturní a kreativní centra). Královéhradecký kraj v tomto období patřil mezi lídry v čerpání dotací z EU, proto se intenzivně připravuje na další příležitosti.

Novým intervenčním nástrojem pro využití evropských fondů na území kraje bude i projednávaný Regionální akční plán KHK. Svou roli v rámci programového období 2021+ určitě budou opět mít i místní akční skupiny, které ocenily vzájemnou spolupráci a finanční podporu ze strany Královéhradeckého kraje.

Dále byl představen Akční plán Strategie rozvoje KHK do roku 2024, pro jehož úspěšnou implementaci bude potřebná právě i spolupráce s územními partnery. RSK ve spolupráci s MMR se také aktivně podílí na koordinaci hospodářsky a sociálně ohrožených území (zacílení intervencí dle skutečných potřeb regionů). Projednání prvních výstupů za Broumovsko a Královédvorsko bylo také na programu zasedání.

K dalším tématům zasedání RSK patřily aktivity, naplňující koncept Chytrého regionu v rámci kterého RSK vyhlašuje další ročník soutěže „Buďte inspirací“ a byl také představen úspěšný projekt Datový portál KHK. Statistická data s akcentem na výsledky Sčítání 2021 zas prezentoval Český statistický úřad.

Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje koordinační i odborné aktivity. Podklady a prezentace z 22. zasedání jsou již na webu RSK. Více informací se dozvíte přímo na webovém portálu www.rskkhk.cz.
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení