Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Stavbu východního obchvatu Častolovic by kraj mohl zahájit už příští rok
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Stavbu východního obchvatu Častolovic by kraj mohl zahájit už příští rok

Královéhradecký kraj pokračuje v přípravě výstavby východní části obchvatu Častolovic. V současnosti má projekt vydané územní rozhodnutí. Obchvat v budoucnu uleví centru městysu, který se nachází na trase mezi Hradcem Králové a solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou.

Projekt východního obchvatu Častolovic počítá se stavbou nových komunikací o délce asi 2,2 kilometru včetně tří okružních křižovatek. Velká kruhová křižovatka vznikne mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, na kterou se v budoucnu napojí jižní obchvat městysu. Další kruhový objezd vyroste na křižovatce pod Častolovicemi, na odbočce na Synkov–Slemeno. Třetí křižovatka bude sloužit pro budoucí obchvat Kostelce nad Orlicí.

Součástí obchvatu je také výstavba čtyř úrovňových křižovatek, souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury a 7 nových mostních objektů, včetně estakády o šesti polích v délce 224 metrů a tří  inundačních mostů mezi Synkovem a Slemenem, kde slévají řeky Kněžná a Bělá, takže se zde budou muset provést protipovodňová opatření jako vyvýšení komunikace.  a v plánu jsou i propustky a

Stavba je umístěna v blízkosti zámku Častolovice, z tohoto důvodu je trasa obchvatu vedena převážně v zářezu, aby nerušila svým vzhledem krajinný ráz a zejména pohled na kulturní památku zámek Častolovice.

Častolovice leží na významném dopravním tahu I/11, který propojuje Hradec Králové s Žamberkem v Pardubickém kraji a pokračuje na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Hlavním důvodem přetížení silnic nákladní dopravou je ale spojnice se solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou. Denně Častolovicemi projede více než 14 tisíc aut.

Předpokládané náklady na východní část obchvatu Častolovic přesahují 700 milionů korun.

Po východní části obchvatu, který odkloní dopravu směřující do průmyslové zóny, by řidiči v optimistickém výhledu mohli projet v roce 2026.

Kromě východního obchvatu by se Častolovice v budoucnu měli dočkat také obchvatu jižní části, konkrétně přeložky silnice I/11, která odvede dopravu kompletně mimo zástavbu. Přeložku v délce 3,4 kilometru vybuduje Ředitelství silnic a dálnic. Zahájení stavebních prací se plánuje na rok 2026, zprůjezdnění o dva roky později.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

 

Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení