Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Pomůže sdílení elektrické energie vyrobené z OZE organizacím Královéhradeckého kraje v energetické soběstačnosti?
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Pomůže sdílení elektrické energie vyrobené z OZE organizacím Královéhradeckého kraje v energetické soběstačnosti?

Rada Královéhradeckého kraje pověřila Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) zpracováním studie, která bude podkladem pro další rozhodnutí kraje, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství, měla by také odpovědět na otázky ohledně jeho právní formy, struktury a fungování.

Energetické společenství je právnická osoba, jejíž členové vyrábí elektřinu ve vlastních výrobnách elektrické energie (obvykle z obnovitelných zdrojů) a následně ji mezi sebou sdílí a spotřebovávají. Primárním účelem právnické osoby tvořící energetické společenství není tvorba zisku, ale uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. Výroba vlastní elektrické energie a její sdílení může vést k vyšší míře energetické soběstačnosti a nezávislosti, levnější energii pro členy společenství nebo prevenci energetické chudoby a také k decentralizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Konkrétnější úvahy o vytvoření krajského energetického společenství umožnila novela energetického zákona, která se stala účinnou začátkem letošního roku. Ta zásadně zjednodušuje případné budování sítě energetického společenství, protože usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. V některých případech již není nutné získání licence od Energetického regulačního úřadu, stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a ani změna územního plánu. V první polovině letošního roku odborníci připomínkují další připravenou novelizaci tohoto zákona, která by právně zakotvila energetická společenství.

„Aktuálně intenzivně spolupracujeme s krajem a jeho organizacemi na přípravě záměrů instalace fotovoltaických panelů na jejich střechách, připravujeme žádosti o dotaci do aktuálně vyhlášených dotačních výzev na realizaci instalací, chystáme se i na výzvy budoucí. Také analyzujeme umístění výroben elektrické energie i na volných plochách,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

 

Energetické společenství

Nadcházející události
8. 6. 2023
Konference Energetika 2023
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení