Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Pomůže sdílení elektrické energie vyrobené z OZE organizacím Královéhradeckého kraje v energetické soběstačnosti?
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Pomůže sdílení elektrické energie vyrobené z OZE organizacím Královéhradeckého kraje v energetické soběstačnosti?

Rada Královéhradeckého kraje pověřila Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) zpracováním studie, která bude podkladem pro další rozhodnutí kraje, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství, měla by také odpovědět na otázky ohledně jeho právní formy, struktury a fungování.

Energetické společenství je právnická osoba, jejíž členové vyrábí elektřinu ve vlastních výrobnách elektrické energie (obvykle z obnovitelných zdrojů) a následně ji mezi sebou sdílí a spotřebovávají. Primárním účelem právnické osoby tvořící energetické společenství není tvorba zisku, ale uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. Výroba vlastní elektrické energie a její sdílení může vést k vyšší míře energetické soběstačnosti a nezávislosti, levnější energii pro členy společenství nebo prevenci energetické chudoby a také k decentralizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Konkrétnější úvahy o vytvoření krajského energetického společenství umožnila novela energetického zákona, která se stala účinnou začátkem letošního roku. Ta zásadně zjednodušuje případné budování sítě energetického společenství, protože usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. V některých případech již není nutné získání licence od Energetického regulačního úřadu, stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a ani změna územního plánu. V první polovině letošního roku odborníci připomínkují další připravenou novelizaci tohoto zákona, která by právně zakotvila energetická společenství.

„Aktuálně intenzivně spolupracujeme s krajem a jeho organizacemi na přípravě záměrů instalace fotovoltaických panelů na jejich střechách, připravujeme žádosti o dotaci do aktuálně vyhlášených dotačních výzev na realizaci instalací, chystáme se i na výzvy budoucí. Také analyzujeme umístění výroben elektrické energie i na volných plochách,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

 

Energetické společenství

Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení