Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek – SOŠ veterinární Hradec Králové
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek – SOŠ veterinární Hradec Králové

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004905

 

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k vybudování a k zajištění vybavení dílny pro včelařský kroužek za účelem zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti podpořených prostor, úprava zeleně a zajištění publicity projektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování prostor pro práci včelařského kroužku s nezbytným zázemím a potřebným vybavením za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů kroužku na trhu práce v klíčových kompetencích přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Cílem projektu je mimo jiné zajištění bezbariérovosti v prostorách vybudovaných pro včelařský kroužek, včetně bezbariérového sociálního zázemí. Bezbariérovost bude zajištěna od vstupu do budovy po vstup do podpořené dílny z IROP.

Po realizaci projektu bude možné rozšířit aktivity kroužku. Účastníci kroužku se tak seznámí se všemi činnostmi péče o včely a úly. Jednotlivé aktivity jsou spojené s péčí o včelstvo v průběhu roku, úpravy a opravy zařízení potřebného k této činnosti. Kromě údržby včelích úlů (rámků, nástavků, příprava mezistěn atd.) a sledování zdravotního stavu včelstva (např. přítomnost kleštíka včelího pomocí flotační metody), bude dále výuka rozšířena o práci s včelím voskem, odlévání mezistěn a o některé prvky apiterapie (např. příprava propolisové tinktury a masti).

Výsledky projektu: 

Výstupem projektu bude nově vybudovaná a moderně vybavená dílna pro včelařský kroužek na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové, které bude sloužit ke zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti podpořených prostor, úprava venkovního prostranství a zajištění publicity projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
1. 7. 2022
Soutěž Buďte inspirací 2022
Detail události
31. 8. 2022
Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Detail události
20. 9. 2022
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
20. 9. 2022
FUTURE MOBILITY 2022
Detail události
14. 10. 2022
Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Detail události
3. 11. 2022
5. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení