Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Poskytované informace za rok 2021
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Poskytované informace za rok 2021

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), zveřejňuje příspěvková organizace výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v poskytování informací podle citovaného zákona.

 

a)  počet podaných žádostí o informace  1
   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0
b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0
c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,  /
d)  výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
e)   počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
f)   další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 
 
Informace IZ/1/2021
Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení