Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu na adrese Palackého čp. 107 a Lípová č. p. 223, 541 01 Trutnov. V rámci projektu bude vybudováno Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje. Zajištěn bude také bezbariérový vstup a pořízeno nové vybavení. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit klientům Pedagogicko-psychologické poradny, pracoviště Trutnov a Speciálně pedagogického centra Trutnov.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit školská poradenská zařízení - Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum, které poskytují poradenské služby dle platných právních předpisů - § 116 zákona č. 561/2004 Sb. V rámci projektu bude vytvořeno regionální Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje. K dosažení cíle bude provedena rekonstrukce objektu bývalého internátu v Trutnově, kam budou obě služby přestěhovány ze svých stávajících nevyhovujících pracovišť. Zrekonstruována budou všechna podlaží objektu (1. PP - 4. NP) vč. venkovního prostranství. Zajištěn bude bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením vč. jejich pohybu po areálu - za pomoci instalace osobního výtahu.  V rámci projektu bude pořízeno vybavení do nově vzniklých odborných pracoven.

Výsledky projektu: 

Vybudováním zázemí pro regionální Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje se zlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání klientů a přispěje tak k jejich přechodu do hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

 

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
1. 7. 2022
Soutěž Buďte inspirací 2022
Detail události
31. 8. 2022
Workshop - rozvoj dostupného bydlení
Detail události
20. 9. 2022
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
20. 9. 2022
FUTURE MOBILITY 2022
Detail události
14. 10. 2022
Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Detail události
3. 11. 2022
5. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení