Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Podpora informovanosti a kooperace při začleňování ukrajinských uprchlíků
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Podpora informovanosti a kooperace při začleňování ukrajinských uprchlíků

V rámci česko-polské příhraniční spolupráce realizuje Královéhradecký kraj projekt zaměřený na podporu, informovanost a součinnost pracovníků institucí, kteří jsou zapojeni do procesu integrace ukrajinských uprchlíků. Projekt „Společně pro Ukrajinu“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, celkové náklady jsou více jak 2,3 milionů korun.

V každém z okresů Královéhradeckého kraje budou vedeny rozhovory s jednotlivými aktéry zapojenými do integrace cizinců na okresní úrovni, zejména s lidmi pracujícími v přímém kontaktu s uprchlíky např. z úřadů práce, správy sociálního zabezpečení, cizinecké policie, městské policie nebo sociálními pracovníky dotčených obcí.

Získané informace budou sloužit jako podklad pro lepší začleňování uprchlíků na trhu práce, v rámci vzdělávání a dalších oblastech života.

Další částí projektu jsou workshopy s pracovníky zapojenými do procesu integrace uprchlíků. Tato setkání se uskuteční v každém okrese zvlášť, z důvodu jejich odlišností a specifik v oblasti ekonomiky, trhu práce, kapacit služeb, sítě škol a podobně.

„První workshop proběhl již v listopadu loňského roku v Rychnově nad Kněžnou a druhý na začátku letošního roku v Náchodě. Osobní setkávání a předávání informací je velmi cenné. V rámci diskuse se řešily otázky například zvýšení osobní i kolektivní odolnosti v zátěžových situacích, preventivní praktiky proti syndromu vyhoření, nebyly opomenuty ani informace k problematice migrace, jako takové. Další setkání se bude konat v Jičíně na konci února,“ doplnila Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací, které je pověřeno vedením projektu.

ilustr-77.jpg IMG_5363  IMG_5360

 

Logo_cz_pl_eu_barevne_12 (1)

Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení