Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Poslední výzvy OPŽP v letošním roce

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky nové a dle uveřejněného harmonogramu letos i poslední výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.
 
Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
 
Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
 
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
 
Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
 
Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 
Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1. Realizace úspor energie
3.2.2. Využívání odpadního tepla
 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Opearčního programu životní prostředí www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci těchto výzev jsou uvedeny v textech jednotlivých výzev na odkazu Dokumenty k LVIII. LIX. a LX. výzvě věnujte jim proto náležitou pozornost.

Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení