Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Nová okružní křižovatka v průmyslové zóně plně slouží řidičům
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Nová okružní křižovatka v průmyslové zóně plně slouží řidičům

Královéhradecký kraj jako investor dokončil výstavbu okružní křižovatky v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, kterou mimo jiné zajistil možnost napojení plánované komunikace do nové průmyslové zóny Solnice – jih. Výstavba pětiramenné jednopruhové okružní křižovatky za necelých 31 milionů korun včetně DPH probíhala za plného provozu po silnici I/14.

„Nová okružní křižovatka je významným milníkem pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny Solnice – jih. Investicemi nejen do četných dopravních staveb, ale i dobře nastavené spolupráci se samosprávami obcí a vedením automobilky, se nám společně daří plnit usnesení vlády projektu na podporu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Nadále chceme naše úsilí směřovat k vytváření takových podmínek, které povedou ke zlepšení života v celém okolí kvasinského závodu, a to nejen v dopravě, ale také například ve zdravotnictví a kulturním životě,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Novou okružní křižovatku na silnici I/14 tvoří pět paprsků s jedním jízdním pruhem o průměru 48 metrů. Hlavními rameny jsou silnice směrem na Solnici a Rychnov nad Kněžnou, napojení plánované komunikace do průmyslové zóny Solnice – jih, účelová komunikace směrem na Litohrady a příjezdová cesta k budoucí výrobní hale.

Okružní křižovatka je nově osvětlena, stavbaři vybudovali propustky a dopojení dešťové kanalizace. Součástí projektu je přeložka cyklostezky mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou včetně zábradlí, přeložka vodovodního řadu, optického kabelu, napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně, rekultivace a vegetační úpravy.

„Stavbu jsme realizovali za plného provozu na silnici I. třídy se zřetelem na požadavky majitelů přilehlých pozemků, zejména nově vznikající průmyslové zóny a již provozované fotovoltaické elektrárny. V průběhu stavebních prací jsme dbali na zachování bezpečnosti silničního provozu a neohrozili jsem ani dodávky elektřiny do distribuční soustavy. Celá stavba vyšla na necelých 31 milionů korun včetně DPH,“ doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček za oblast investic. Přípravu, administraci a realizaci nové okružní křižovatky zajišťovalo oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Zhotovitelem stavby byla společnost M-SILNICE oblastní závod SEVER.

Vybudování nové okružní křižovatky spadá do projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, který se realizuje od roku 2015 na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto.

Pro vybudování technické a dopravní infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu Solnice – jih je již vydáno všech sedm stavebních povolení a realizace se předpokládá v období 2023 až 2025. Odhad celkových nákladů na stavební práce je ve výši 650 mil. Kč.

Motoristé již užívají první část obchvatu Opočna, obchvat Domašína, komunikaci Spy – Krčín nebo rekonstruovaný podjezd pod železniční tratí v Krčíně. Předpoklad realizace dalších dopravních akcí projektu souvisejících s průmyslovou zónou je plánován na období 2023 až 2027.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Solnice-_10_
Solnice-_1_
Solnice (7)
Solnice-_9_
Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení