Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > Návrh implementace budoucího programového období 2021+
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

Návrh implementace budoucího programového období 2021+

MMR aktuálně navrhlo v dokumentu Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, v implementační části, návrh implementace budoucích OP v ČR po roce 2020.

Návrh byl představen prozatím jako pracovní na Národní stále konferenci v Karlových Varech dne 12. října 2018. Velkou změnou je, že už se neplánuje další samostatný operační program pro Prahu.  Naopak se dále počítá s OP zaměřenými na přeshraniční spolupráci.

 

MMR předložilo dvě varianty: 

Varianta I – navazuje na stávající programové období a neupravuje strukturu OP.

  • 5 tematických OP (OP Konkurenceschopnost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vzdělávání, OP Lidské zdroje)
  • 1 regionální OP (OP Kvalita života a územní rozvoj)
  • 1 OP na technickou pomoc (OP Technická pomoc a kvalita správy)
 

Varianta II – seskupuje podporu do méně OP, kde nad rámec Varianty I dává do jednoho programu ještě oblast Životního prostředí a dopravy a také dává dohromady aktivity financované z ESF, tedy měkké aktivity do jednoho OP Lidské zdroje. Dříve byly tyto aktivity oddělené pod OP VVV a OPZ.

  • 3 tematické OP (OP Konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a doprava, OP Lidské zdroje)
  • 1 regionální OP (OP Kvalita života a rozvoj území)
  • 1 OP na technickou pomoc (OP Technická pomoc a kvalita správy)

 

MMR v současné době preferuje Variantu I, tedy pokračování rozložení OP podobného současnému. SMS ČR se naopak v souladu s Vepříkovskou deklarací kloní k redukci počtu operačních programů s cílem omezit resortismus a přikročit k výraznějším změnám stávajícího systému. Závěrem je nutné zdůraznit, že se i nadále počítá s nástupci Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

 

Dokument je ke stažení zde

Zdroj

Nadcházející události
23. 3. 2023
Krajská inovační platforma - Kyberbezpečnost v regionech Hradec Králové 2023
Detail události
19. 4. 2023
„Age management – nezbytnost pro budoucnost“
Detail události
10. 5. 2023
8. ročník konference Příležitosti pro region
Detail události
17. 5. 2023
2. ročník konference TEXTWASTE
Detail události
24. 5. 2023
Konference České demografické společnosti 2023
Detail události
13. 6. 2023
24. zasedání Regionální stálé konference KHK
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení