Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
Čeština
CIRIContactsKariéra
Homepage > II/325 Velký Vřešťov - I/35, 1. etapa
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
CIRI Contacts Kariéra

II/325 Velký Vřešťov - I/35, 1. etapa

logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009245

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/325 ve dvou úsecích. Úsek A vede obcí Hořiněves, délka úseku je cca 0,267 km. Úsek B vede obcí Žíželeves, délka úseku je cca 0,750 km. Celková délka řešeného úseku je 1,017 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 1,017 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Upcoming events
Žádná akce v kalendáři není...
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Presentation for mobile / Classical presentation