Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
Domovská stránka > II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
O nás Kontakty Kariéra

II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa

IROP_CZ

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci komunikace II/308 ve dvou úsecích (stavbách). Stavba 1 v úseku Černilov - Libřice zahrnuje extravilánovou část komunikace. Stavba 2 Libřice - hranice okresu RK zahrnuje intravilánovou i extravilánovou část komunikace. Celková délka rekonstruované komunikace je 3,888 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 3,888 km včetně odstranění nebezpečného výškového oblouku a úpravy úhlu křížení v zájmovém prostoru křižovatky s III/2992 (na Výravu) a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
Žádná akce v kalendáři není...
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.