Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
CIRI > II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
O nás Kontakty Kariéra

II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická

logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/301. Začátek úseku naplňující indikátor je v intravilánu obce Trutnov v km 0,275, konec úseku je na konci města v km 1,065. Celková délka rekonstruovaného úseku je 790 m. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zejména rekonstruovaná komunikace II/301 v úseku od km 0,275 až po hranici obce v km 1,065 o délce cca 0,790 km a zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
1. 2. 2022
MDR and IVDR just now!
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení