Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
Čeština
CIRIContactsKariéra
Homepage > II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
CIRI Contacts Kariéra

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa

logo EU a MMR

 

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010604

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/300. Začátek úseku je ve Dvoře Králové nad Labem od křižovatky ul. Tyršova a Krkonošská, konec úseku je na křižovatce s III/29929. Celková délka komunikace rekonstruovaná v rámci způsobilých výdajů je 1,714 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace III/300 v délce cca 1,714 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Upcoming events
Žádná akce v kalendáři není...
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Presentation for mobile / Classical presentation