Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
CIRI > II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 4. etapa
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
O nás Kontakty Kariéra

II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 4. etapa

logo EU a MMR

 

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015978

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/298 na trase od hranic Pardubického a Královéhradeckého kraje po I/11. V rámci způsobilých výdajů projektu bude rekonstruováno cca 431 m silnice II/298. Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/298 v délce cca 0,431 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Nadcházející události
1. 2. 2022
MDR and IVDR just now!
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení