Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Aktuality > ESG jako nový impuls pro rozvoj firem
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
Aktuality Kontakty Kariéra

ESG jako nový impuls pro rozvoj firem

27. září se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové sešlo téměř 90 posluchačů na jedné straně a 20 přednášejících na straně druhé. Spojujícím prvkem byl společný zájem o budoucnost, kterou můžeme jako jednotlivci či jako firmy významně ovlivnit. Stačí, když se budeme zamýšlet nad dopady všeho co děláme na životní prostředí a životy druhých. Tzv. třešničkou na dortu byla účast jeho excelence finského velvyslance v ČR Pasi Olavi Tuominena. Ve svém vystoupení potvrdil, že i přes rozdílnost v přírodních a průmyslových podmínkách jsou cíle Finska i České republiky stejné a cesty k jejich dosažení velmi podobné.

V minulých nech probíhal v rámci Evropy Evropský týden udržitelného rozvoje. Konference byla příspěvkem k tomuto tématu, která mohla proběhnout jenom díky participaci Centra investic, rozvoje a inovací, Univerzity Hradec Králové a místních poboček České spořitelny a.s.

Společně jsem si vytýčili cíl, který se nám, po měsících příprav, povedlo perfektně naplnit. Pozvaní odborníci s lehkostí a vtipem shrnuli důvody i kroky, které celou společnost přivedly k nutnosti vážně se zabývat sledováním uhlíkové stopy, aplikování principů cirkulární ekonomiky a respektování nařízení ohledně nefinančního reportingu. Ukázali i cestu, která by mohla vést k výraznému zlepšení všeho zmíněného. Pokud budete mít možnost poslechnout si pana profesora Vladimíra Kočího z VŠCHT nebo Ondráše Přibylu z organizace Fakta o klimatu, rozhodně neváhejte!

Díky České spořitelně a.s., která se nebojí podporovat odvážné projekty, se pak představily firmy, které už mají jasno a respektování současných trendů pro ně není nejmenší problém, nebo je pro ně ohleduplnost k životnímu prostředí přímo základní filozofií jejich fungování. Vystoupení zástupců Škoda Auto a.s., Prusa Research, Farma Basařovi, Fabio Produkt s.r.o., ETW s.r.o., NOHO a.s. a Park 360 byla pestrým kaleidoskopem inspirace a motivace! V nejbližších dnech použité prezentace se souhlasem zveřejníme.  

Formy podpory, které je možné využít, představili zástupci České spořitelny, , Centra investic, rozvoje a inovací, Technologické agentury ČR, CzechInvestu a Univerzity Hradec Králové, která se v současné době zaměřuje na podporu v firmem v oblasti digitalizace díky projektu digitálního inovačního hubu eDIH NEB. Aby byla pomoc účinná, je důležité pracovat s ověřenými daty, která představila, způsob jejich získávání a zpracování, agentura STEM/MARK.

Nabitý program, skvělá vystoupení řečníků a zájem posluchačů, byl důvodem, proč jsem celou akci pořádně přetáhly. Prostě si o to konference řekla. Tato skutečnost nás přivedla na myšlenku, jestli vlastně nezačala nová tradice, zda konference nebyla takovým prvním nevyhlášeným ročníkem akcí, které se budou opakovat každoročně v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje. Téma na příští rok už každopádně asi máme vymyšlené.

IMG_3660-2
IMG_3697-2-2
IMG_3671-2
IMG_3726-2
IMG_3704-2
Nadcházející události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení