Centrum investic, rozvoje a inovací 

Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji.
Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti. A v neposlední řadě rovněž poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím.

Poslání

„Podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou rukou regionálním aktérům při naplňování jejich cílů.“  

Vize

Stabilní a respektovaná organizace s profesionálním týmem, pružně reagující na potřeby regionu, zodpovědná ke svým partnerům a otevřená novým podnětům. 

Aktuálně
Archiv aktualit