Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Rozvoj obcí a regionů > Realizujeme > Pakt zaměstnanosti > Zaměstnaný absolvent
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Projekt Zaměstnaný absolvent

Informace o projektu, kontakty, registrace
OP Z

Zaměstnaný absolvent

Základní informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646
Operační program:  Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu: Centrum investic, rozvoje a inovací
  Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 110 650,00 Kč
Dotace: 8 655 117,50 Kč
Doba realizace: 1. února 2017 – 30. listopadu 2018
 

Cílová skupina:

Absolventi středních škol a vyšších odborných škol mladší 25 let z Královéhradeckého kraje

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Dílčí cíle:

 • zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole, propojení spolupráce mezi školou a firmou;
 • získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů;
 • zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných praxí žáků (realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole), které podpoří získávání prvních pracovních zkušeností a návyků a přispějí tak dalšímu pracovnímu uplatnění těchto osob. Tomu bude předcházet poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce. V rámci projektu je plánováno zajištění odborné praxe pro přibližně 150 osob na dobu 2 – 3 měsíců u vhodných zaměstnavatelů a poradenské aktivity v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání pro přibližně 250 osob v rozsahu maximálně 12 hodin.

Aktivity projektu:

Projekt nabízí dvě hlavní aktivity:

Registrace do projektu:

Kontakty:

 • Koordinátorka – kontaktní osoba pro poskytovatele praxí:

  Ing. Erika Javůrková, javurkova@komora-khk.cz, tel. 602 344 537

 • Koordinátorka – kontaktní osoba pro praktikanty:

  Ing. Klára Kolaciová, kolaciova@komora-khk.cz, tel. 736 752 505
   
Sledovat nás můžete také na Facebooku
 
Podmínky praxe:
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09telefon:+420 495 817 840
e-mail:hanusova@cirihk.czmobil:+420 775 553 929
Nadcházející události
28. 2. 2018
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení