Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > O nás > Zakladní údaje o naší organizaci
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zakladní údaje o naší organizaci Dokumenty CIRI Newsletter CIRI Vybrané projekty Vybrané akce

Základní informace, organizační struktura, poskytování informací, intranet
Základní informace 
Název  Centrum investic, rozvoje a inovací
Zkrácený název  CIRI
Právní forma příspěvková organizace
Bankovní spojení 35-0367350277/0100, Komerční banka
 Web  www.cirihk.cz
 Profil zadavatele  https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_6.html

Organizační struktura

Organizační struktura
 
Vedení organizace
JUDr. Bc. Lukáš Korych ředitel
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. zástupkyně ředitele, vedoucí Centra rozvoje a inovací
Ing. Lenka Bacovská vedoucí Centra projektového řízení, vedoucí Oddělení investic
Ing. Jana Jiráňová vedoucí Centra průmyslových zón
Mgr. Pavel Voženílek vedoucí Centra veřejných zakázek
Ing. Olga Horáčková vedoucí Ekonomicko-organizačního centra

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna CIRI.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny CIRI, není žádostí podle zákona. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Poskytování informací
 2016  2015  2014

Intranet naší společnosti

link
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení