Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Projektový management > Realizujeme > Investiční projekty > Sociální oblast
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Sociální oblast

Připravované dotační projekty v sociální oblasti cílí do infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb v regionu a deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Projektové záměry jsou v souladu a vychází z cíle Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v oblasti služeb pro osoby s postižením: priorita 2, cíl 2.1: Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé osoby s postižením umožňujících život v běžné komunitě a Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Snahou je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociálnímu začleňování osob s postižením vybudováním zázemí pro poskytování pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru. S náležitou podporou pak mohou tito lidé žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky.

V programovacím období 2007 - 2013 byla transformace zařízení (stavební projekty) součástí podpory z Integrovaného operačního programu. Bylo schváleno 22 transformačních plánů a 41 projektů deinstitucionalizace ve výši cca 1 mld. Kč (celá ČR). Strategické dokumenty dokládají potřebu další deinstitucionalizace.

V programovacím období 2014 – 2020 jsou investiční projekty podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast intervence 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, kde je možné realizovat aktivity spojené s nákupem pozemků a následnou výstavbou rodinného domu či přímo nákup rodinného domu s jeho následnou rekonstrukcí a vybavením.

Nadcházející události
25. 4. 2018
URBIS SMART CITY FAIR
Detail události
11. 5. 2018
2. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení