Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Centrální nákupy a veřejné zakázky > Realizujeme
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Poskytujeme podpůrné služby v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu

Našim cílem je realizovat centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace či založené obchodní společnosti, tedy přibližně pro 140 organizací na celém území kraje. Jedná se o střední školy a školská zařízení, speciální školy a školky, domovy důchodců a ústavy sociální péče, kulturní a zdravotnická zařízení, ZOO i správu a údržbu silnic. Sjednocení a centralizace nákupů určitých komodit je jednou z možností jak snížit náklady na pořízení materiálu a služeb. 
 
Kromě centrálních nákupů se věnujeme i poskytování podpory krajským organizacím v oblasti veřejných zakázek a administraci profilů zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz. V rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavatelem zadávací dokumentaci a administrujeme veřejné zakázky včetně korespondence, přijímání nabídek uchazečů, organizujeme jednání komisí pro otvírání obálek, hodnocení výběrového řízení, obeslání uchazečů a přípravu smluvní dokumentace.

Cíle

 • Využití elektronizace a moderních přístupů v procesu zadávání veřejných zakázek
 • Realizace úspor při zadávání veřejných zakázek
 • Transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek
 • Vysoká kvalita a odbornost při zadávání veřejných zakázek 

Hlavní činnost

 • Provádení auditů nákupů, tj. provádění analýzy nákladů a odběratelských smluv krajského úřadu a příspěvkových organizací s cílem nalezení příležitosti pro snížení nákladů
 • Analýza a průzkum relevantních trhů
 • Shromažďování podkladů a požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem nebo zastupujícím zadavatelem
 • Realizace zadávacích řízení
 • Správa seznamu nakupovaných položek, zejména přehledy:  
  • skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek 
  • dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek
  • smluv na uzavřené veřejné zakázky
 • Měření a hodnocení dosažených úspor a očekávané kvality dodávek
 • Odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů
 • Administrace elektronického nástroje pro řízení veřejných zakázek - profil zadavatele všech organizací Královéhradeckého kraje EZAK 
Nadcházející události
11. 9. 2018
5. ročník celokrajské konference „Příležitosti pro region“
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení