Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Průmyslové zóny > Realizujeme > Strategická průmyslová zóna Vrchlabí
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Strategická průmyslová zóna Vrchlabí

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura

Tento projekt je financován z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků státního rozpočtu na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 547 a Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2013 č. 824 v návaznosti na Ujednání o porozumění mezi společností Škoda Auto a.s. a Českou republikou. Celková státní dotace pro rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí stanovena jako maximální ve výši 551 mil. Kč, z toho 401 mil. Kč pro Královéhradecký kraj a 150 mil. Kč pro Město Vrchlabí.

Město Vrchlabí v rámci realizace akcí „vnitřní“ zóny proinvestovalo celkem 163 mil. Kč, z toho 122 mil. Kč byla státní dotace. Královéhradecký kraj má investice do Průmyslové zóny Vrchlabí rozděleno do 2 etap.

V rámci I. etapy rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí už byly dokončeny čtyři stavební akce, mezi nimi i nejnákladnější projekt v rámci celé průmyslové zóny vůbec – oprava komunikace ze Studence do Dolní Branné za 160 milionů korun vč. DPH. První etapa bude uzavřena projektem rekonstrukce úseku ulice Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí za 91 mil. Kč, který by měl být administrativně dokončen v letošním 2017. V rámci této etapy bylo zrekonstruováno 14,5 km silnic a vybudován nový unikátní most s kruhovou křižovatkou ve Vrchlabí na silnici I/14.

Ve II. etapě schází dokončit poslední nejnákladnější projekt, a to rekonstrukci Dělnické ulice ve Vrchlabí. Očekávané náklady dle výběrového řízení budou 60 mil. Kč a opravy budou realizovány v období 2017 - 2018. Součástí je rekonstrukce vozovky, přeložky sítí a napojení nových chodníků z důvodu bezpečnosti. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2017. Celková rekonstrukce v II. etapě zahrnuje 9,3 km silnic.

Po dokončení stavebních úprav dojde ke zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zkrácení dojezdových časů, snížení rizika nehodovosti a celkové zkvalitnění propojení komunikačního skeletu uvnitř regionu, v této frekventované části Podkrkonoší.

 

Tato strategická průmyslová zóna je rozdělena do dvou etap:

 
1. Etapa
III/2953 Dolní Branná – Kunčice 22 mil. Kč dokončeno 2014
II/293 Studenec – Horka  52 mil. Kč dokončeno 2014
II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná 162 mil. Kč dokončeno 2016, provoz prosinec 2015 
I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní 91 mil. Kč bude dokončeno 2017
 
2. Etapa   
II/325 Hostinné – průtah 13,3 mil. Kč dokončeno 2015
II/325 Hostinné – KRPA                                  10,8 mil. Kč dokončeno 2015
II/295 Dolní Branná – MOK I/14 50 mil. Kč dokončeno 2016, objízdné trasy 2017
ul. Dělnická  III/32551 61 mil. Kč realizace 2017 - 2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CELKOVÁ REKAPITULACE
První etapa celkem     326 mil. Kč
Z toho Královéhradecký kraj 17 mil. Kč
Z toho Liberecký kraj 43 mil. Kč
Z toho státní dotace 266 mil. Kč
Druhá etapa celkem 136 mil. Kč
Z toho Královéhradecký kraj 34 mil. Kč
Z toho státní dotace
102 mil. Kč
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura celkem náklady 462 mil. Kč
Státní dotace 368 mil. Kč
Královéhradecký kraj  51 mil. Kč
Liberecký kraj  43 mil. Kč

Rekonstrukce silnice Dolní Branná - Vrchlabí

Rekonstrukce silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce a otevření silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Rekonstrukce a otevření silnice Dolní Branná – Vrchlabí
Nadcházející události
26. 6. 2018
12. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
Detail události
11. 9. 2018
5. ročník celokrajské konference „Příležitosti pro region“
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení