Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Výzkum, vývoj a inovace > RIS3 - Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje > Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3

Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na posílení aktivit složek implementace RIS3 v Královéhradeckém kraji. Strategickou funkci plní na svých pravidelných zasedáních Rada pro výzkum, vývoj inovace Královéhradeckého kraje. Roli výkonné jednotky RIS3 plní Centrum investic, rozvoje a inovací. V regionu se ad-hoc setkávají inovační platformy. Implementace RIS3 KHK je realizována pomocí akčních a komunikačních plánů sestávajících z konkrétních projektů/aktivit s určeným nositelem. Klíčová oblast změny je dále zaměřena na posilování koordinace a spolupráce klíčových hráčů triple/quadruple helix (tj. sektoru podnikatelského, vysokoškolského, VaV sektoru i sféry veřejnosprávní a sektoru uživatelů). Cílem je větší koordinace činností jednotlivých hráčů a v regionu působících partnerství, jejich zapojení do tvorby akčních plánů; navazující odstranění duplicitních aktivit resp snaha buď o jejich sdílení nebo komplementaritu. Kromě společných VaVaI aktivit, které jsou nejcennějším výsledkem vzájemné kooperace, je potřeba posilovat společné marketingové aktivity a prezentaci VaVaI profilu regionu navenek. Ať už se bude jednat o společně pořádané události, vytvářené propagační materiály, sdílený kalendář krajských akcí nebo propagací dosažených úspěchů.  

Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3

Strategické cíle v klíčové oblasti změn D:

- strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému 

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Počet subjektů a funkčních partnerství RIS3 zapojených do tvorby a implementace akčních a komunikačních plánů RIS3 KHK

Strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému 

Implementace RIS3 v regionu je po strategické linii zajišťována pravidelnými zasedáními Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK. CIRI jako výkonná jednotka implementace RIS3 disponuje RIS3 týmem pracovníků, kteří organizačně zajišťují chod RVVI KHK, koordinují přípravu akčních a komunikačních plánů, řídí setkávání inovačních platforem, připravují a realizují vybraná schémata/projekty z akčních plánů. Do aktivit RIS3 je zapojena kritická masa vzájemně kooperujících subjektů triple/quadruple helix, které na základě vzájemné dohody také propagují a medializují region. 

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl D.1.1. Zajištění strategického řízení realizace RIS3 KHK

 • Počet zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK

 

 • Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK
 • Aktualizace Regionální inovační strategie KHK
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl D.1.2. Zajištění výkonné realizace RIS3 KHK

 • Počet připravených, implementovaných a vyhodnocených dvouletých akčních plánů RIS3 KHK
 • Počet funkčních inovačních platforem
 
 • Kvalitní tým pro realizaci RIS3 KHK (chod týmu, vzdělávání, stáže, externí služby, …)
 • Zasedání inovačních platforem
 • Mapování trendů, GVC a GPN v doménách RIS3 KHK
 • Podpora přípravy projektů naplňujících RIS3 (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl D.1.3. Posílení sdíleného marketingu, propagace a vzájemné spolupráce krajského VaVaI systému 

 • Počet zpracovaných, realizovaných a vyhodnocených komunikačních plánů RIS3 KHK
 
 • Mediální kampaně včetně propagačních materiálů
 • Soutěže a konference
 • Sdílené internetové portály
 • Propagace výsledků/ úspěchů VaVaI stakeholderů
 • Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 4 - Rozvoj inovačního prostředí – poradenské služby, publicita

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Shoda klíčových hráčů na odstranění duplicitních aktivit a připojení se k myšlence větší koordinace regionálního VaVaI systému včetně sdíleného marketingu

Sladění rozsahu kompetencí a působnosti některých překrývajících se organizací, poradních orgánů, střechových organizací a organizací koordinace a implementace Strukturálních fondů EU 2014+[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Nadcházející události
5. 12. 2018
Seminář Dotační programy pro obce na rok 2019
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení