Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Aktuality > „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Podstránky:
O nás Kontakty

„Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“

Při budování Smart regionů je důležité dosáhnout spolupráce všech aktérů využívajících chytré technologie. Bez sdílení dat, získaných díky chytrým řešením a datového propojování menších územních celku, nebude nikdy smart region kvalitně fungovat! Na tomto závěru se shodli všichni přednášející i posluchači, kteří se dnes setkali v Hradci Králové na konferenci „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“.

Setkání se uskutečnilo v rámci SMART REGION TOUR 2018, které pořádá vydavatelství MAFRA a.s. ve spolupráci s partnery. Dnešní setkání soustředilo na jednom místě zástupce odborné veřejnosti, osobnosti podnikatelské sféry a zástupce místních samospráv. Účast zástupců z různých sfér byla zárukou komplexního pohledu na probíranou problematiku. Zároveň se tím i potvrzuje nutnost spolupráce na všech úrovních.

Přístup Pardubického kraje představila Ludmila Navrátilová – poradkyně hejtmana Pardubického kraje a předsedkyně výkonného výboru Energeticko-technického inovačního klastru. Její vystoupení potvrdilo závěry zmíněné v úvodu článku. Je velmi důležitá mravenčí práce na úrovni jednotlivých obcí. Jen tak se podaří vybudovat fungující síť chytrých řešení, která se budou navzájem podporovat: „Důležitý je přesah smart řešení přes hranice obce či města. V současné době chybí vzájemná spojitost a propojenost jednotlivých řešení. Problém se sdíleným získaných dat komplikuje analytickou práci a aktualizaci strategických dokumentů. Pokud bude smart řešení v rámci celého regionu, tak bude možné efektivně řídit energetické hospodaření, dopravu a veškeré další služby, které mají vliv na kvalitu života obyvatel.“

Pohled z pozice starosty obce přinesl posluchačům Karel Klíma – radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ze svého minulého působení na této pozici moc dobře zná problémy, se kterými se dennodenně potýká každý starosta. Jednání starosty je řízeno řešením běžných starostí z fungování obce a také politickým cyklem, který ovlivňuje fungování celé samosprávy. „Každý dělejme co umíme, orientujme se na oblasti, kde můžeme být užiteční – mluvme se zástupci samosprávy v kraji, informujme je o nových trendech ve smart řešeních, pomožme jim hledat nejvhodnější varianty řešení jejich problémů. To je hlavní snaha Královéhradeckého kraje. Proto jsme přišli s vizí Královéhradecký kraj Chytrý region a nechali jsem Centrum investic, rozvoje a inovací, aby ji realizovalo.“, řekl, před vystoupením zástupce Centra investic, rozvoje a inovací, pan radní.

CIRI po té přestavilo vizi Chytrého regionu a vše, co nabízí. Hlavním prostředkem jsou v současné době webové stránky www.chytryregion.cz. Na nich najdou návštěvníci inspiraci v již zrealizovaných chytrých řešeních, nabídku aktuálních dotačních titulů, které mohou posloužit k jejich realizaci a možnost zaregistrovat svůj projektový záměr, čímž pomohou k monitorování absorpční kapacity regionu. Firmy nabízející chytrá řešení mají možnost se zaregistrovat do online katalogu a následně svoji nabídku prezentovat na workshopech a konferencích, které Chytrý region pořádá.        

Paní Korytářová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) představila podporu, kterou MMR poskytuje obcím i regionům. Přesnější informace naleznete na stránkách ministerstva.

Druhý blok programu byl věnován konkrétním firmám a představení jejich produktů a sluľeb v oblasti smart technologií – ČEZ ESCO, a. s.; ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o.; Gordig spol. s r. o.; Incinity s. r. o.; Komerční banka, a. s.CENTROPOL ENERGY, a. s.  

 

Další zastavení SMART REGION TOUR 2018 se uskuteční 13. 6. v Českých Budějovicích.

Nadcházející události
5. 12. 2018
Seminář Dotační programy pro obce na rok 2019
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení