Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Dotační management a projekty > Mezinárodní projekty > Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, inovace, podnikání Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Královéhradecký kraj realizoval v roce 2013 prostřednictvím Centra EP významný projekt v rámci Mezinárodní rozvojové spolupráce České republiky.
 
Projekt Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko) navázal na spolupráci Královéhradeckého kraje a regionu Banát (Srbsko), vzhledem k tomu, že je velice významným zahraničním partnerem Královéhradeckého kraje již od roku 2003 (smlouva o spolupráci s obcemi Češko Selo a Kruščice v oblasti srbského Banátu), v roce 2012 byla tato spolupráce rozšířena na celou oblast srbského Banátu. Spolupráce dostala novou dimenzi především díky přímému zapojení regionální rozvojové agentury Centrum EP a RRA Banát.
 
V rámci projektu se podařilo všechny plánované aktivity úspěšně realizovat, z hlediska finančního i úsporně a efektivně (na základě skvělé spolupráce a vstřícnosti ze strany srbských partnerů, úspěšného vyjednávání s dodavateli ubytovacích, stravovacích a expertních služeb, dále na základě efektivní práce projektového týmu).
 
Hlavním cílem projektu bylo seznámení partnerů na obou stranách s prostředím v České republice a Srbsku, dále pak shrnutí a vzájemné zprostředkování informací o partnerech pro budoucí spolupráci, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací, posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance) a přenos zkušeností s čerpáním prostředků z programů EU. Došlo i ke dvěma jednáním na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ředitelka Regionální rozvojové agentury Banát Irena Živković vyjádřila zájem regionu Banát a Ministerstva pro místní rozvoj Srbska o přenos transformačních zkušeností, zkušeností s místním a regionálním rozvojem, regionalizací, přípravou a správou evropských fondů, územního rozvoje atd. Zajímavostí pro srbské partnery byla i otázka čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, příprava příštího programového období 2014+, zkušenosti z hlediska řídícího orgánu a zkušenosti s elektronizací systému čerpání fondů EU. Vzhledem k těmto výše zmíněným tématům se partneři projektu úspěšně domluvili na realizaci další fáze projektu nazvaného Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)
 
Veškeré záznamy z uskutečněných aktivit jsou umístěny na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci zahraniční vztahy.
 
Tento projekt byl podpořen dotací z programu Česká republika pomáhá
Nadcházející události
11. 9. 2018
5. ročník celokrajské konference „Příležitosti pro region“
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení