Regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje

Centrum investic, rozvoje a inovací

Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje, založenou v roce 2004. Naší úlohou je posílit roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním  rozvoji a vytvářet prostředí pro posílení konkurenceschopnosti kraje. Poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím, připravujeme a řídíme investice a EU projekty Královéhradeckého kraje, organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti.
Aktuálně
Archiv aktualit